Notice: Undefined index: creat_by in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/khanevadeh/includes/modules.php on line 77

Notice: Undefined index: seotitle in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/khanevadeh/includes/modules.php on line 78

Notice: Undefined index: creat_by in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/khanevadeh/modules/mod_c6.php on line 2

چگونه کودکانی شاد داشته باشیم؟ - آکابرای داشتن کودکان شاد،ابتدا خود باید شاد بود

یافتن دید مثبت، هنری است که ما به عنوان والدین، نخست باید آن را در خود پرورش دهیم و سپس به فرزند خود بیاموزیم. البته نه با آموزش گفتاری، بلکه آموزش رفتاری؛ به گونه ای که کودک با دیدن عملکرد ما در زندگی، واکنش ها را بیاموزد.


کودک آن چه را می بیند، انجام می دهد؛ نه آن چه را می شنود. بنابراین آن چه محرز است این است که بچه های شاد و خوش بین، صرف نظر از ساختار ژنتیکی، محصول خانواده ای شاد خواهند بو؛ چراکه تحقیقات نشان می دهد که اگرچه گاهی افسردگی و بدبینی می تواند نوعی گرایش ژنتیکی باشد، اما ژن ها انعطاف پذیرند و می توانند نسبت به محیط، فعال یا غیرفعال شوند. در نتیجه نحوه بینش و رفتار و الدین می تواند چنین گرایشی را مهار کند.

نخستین گام برای ایجاد حس خوب در کودکان، تأیید و تحسین ازسوی والدین است؛ تأییدی که معطوف به تلاش کودک باشد، نه به نتیجه کار او. ثمره چنین توجهی، رشد این باور در کودک است که تمرین و تلاش، راه رسیدن به اهداف خواهد بود و آن چه اهمیت دارد، پشتکار است نه استعداد.

والدین باید هوشیار باشند تا از موقعیت هایی که کودکان نیازمند تأییدشان هستند، به سادگی نگذرند و فرصت ها را دریابند؛ چراکه حیطه این موارد بسیار گسترده و در عین حال ظریف است. مثلاً گاهی انجام مسئولیت هایی هرچند ناچیز به دست کودک، اگرچه ساده و کوچک به نظر آید، وقتی با ت

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات