loading...
 نق زدن را کنار بگذارید

آکاایران: نق زدن را کنار بگذارید

آکاایران:  مردان اغلب مایل نیستند دست به کاری بزنند که در آن احساس بی کفایتی کنند در این وضعیت تحسین دلگرم کننده ونق زدن و عیب جویی آزاردهنده است این بد است واقعا.
 
به همسرتان بگویید که قبلا فلان کار را خیلی خوب انجام داده و از او بخواهید که باز هم آن را انجام دهد. آری این کار به نظرتان یک جور زندگی به نظر می رسد؟
 
شاید اما بدانید که روشی کارآمد است. مطمئن باشید که همسرتان هرچه بیشتر احساس کند که متوجه کوشش و زحمات او هستید و او را تحسین می کنید بیشتر کمک خواهد کرد.

منبع :تبلیغات