loading...

عزت نفس در نوجوانی

عزت نفس در نوجوانیامروزه با وجود مشغله های زندگی، ارتباط بین والدین و نوجوانان بسیار دشوار شده است و والدین نمی توانند زمان زیادی را همراه نوجوان خود بگذرانند و به گفته خود بر رفتار او تأثیرگذار باشند

عزت نفس

 

اما نباید فراموش کرد که تأثیرگذاری بر نوجوان تنها به امروز مربوط نمی شود و والدین از همان دوره کودکی با رفتار و گفتار خود در شکل گیری شخصیت کودک خود در آینده تأثیر گذارند و کودکان در آینده، رفتار پدر و مادر خود را تقلید می کنند اما برای برقراری ارتباط بهتر در نوجوان و ساختن عزت نفس در او توصیه می شود تا والدین فرصت هایی هر چند کوتاه را مثلاً هنگام صرف صبحانه، ناهار، شام و ‎.‎.‎. به گفت وگو با نوجوان خود اختصاص دهند و درباره تحصیل، اخبار و اتفاقات اطراف و یا حتی تعطیلات با او صحبت کنند.
ارتباطات همانند یک کلید است و از این راه است که باید محدودیت هایی را برای نوجوان قرار داد تا او رفتار مقبول را از رفتار ناپسند تمییز دهد.
والدین باید دوستان فرزندشان را شناخته و نسبت به خانواده او اطلاعاتی در دست داشته باشند و در کنار کنترل غیرمستقیم خود بر ارتباطات و هدف گذاری نوجوان، درصدد شکوفا کردن استعدادهای او برآیند.
علاوه بر این والدین باید گوش هایی شنوا داشته باشند تا نوجوان بتواند به راحتی با آنها به گفت وگو نشسته و مشکلات خود را با آنها در میان بگذارد.
آنها باید مشکلات را ابزار یادگیری معرفی کنند و از سرزنش، انتقاد، مقصرشناختن و.‎.‎. که عزت نفس نوجوان را کاهش داده و منجر به رنجش او می شود، خودداری کنند. نوجوان باید از محبت و علاقه بی قید و شرط والدینش اطمینان داشته باشد.
همچنین والدین می توانند با مطالعه و کسب اطلاعات و مشورت در رابطه با شیوه صحیح برخورد با نوجوان ارتباط مؤثرتر و نزدیک تری را با او برقرار سازند.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران


تبلیغات