نوجوانی; دوره ای منحصر به فرد

نوجوانی; دوره ای منحصر به فردوالدین در زمانی که فرزندانشان به سنین نوجوانی می رسد با مسایل و مشکلا تی روبه رو می شوند که پیش از آن نداشته اند. بنابراین اینان باید بدانند چگونه رفتاری را پیش بگیرند که آرامش و امنیت هر چه بیشتر برای طرفین حاصل شود.

منحصر به فرد

نوجوانی یکی از بهترین دوران زندگی هر فرد است زیرا نوجوان در این مرحله از زندگی خود از مرز کودکی گذشته و پا به مرحله نوینی از زندگی خود می گذارد که بسیار منحصر به فرد است. نوجوانی دوره رشد تکامل جسمانی، فکری، عاطفی، معنوی و اجتماعی است و در ورود به دوره نوجوانی خود را با مشکلا ت فراوانی دست به گریبان می سازد. بنابراین لا زم است که والدین و مسوولین با مشکلا ت نوجوانان آشنا شوند تا بتوانند با آن ها رفتاری مناسب داشته باشند. نوجوان اغلب خود را با کودکان کم سن و سال تر در خانواده با والدین و معلمان و دیگر اعضای جامعه خود در تعارض عاطفی می یابد. نوجوانی نیمی از زندگی فرد را تشکیل می دهد. نوجوان می خواهد دیگران بدانند او بزرگ شده است ولی احساس می کند که دیگران او را کاملا درک عاطفی نمی کنند و حتی مسوولیت کافی به او نمی دهند.
● ویژگی های دوران نوجوانی
۱) آهنگ رشد جسمی سریع تر می شود، کودک دوره ای پر جنب و جوش قبل را به جوانی خستگی ناپذیر بدل می سازد.
۲) تنوع خوی و خصلت با وضوح هر چه بیشتر و تمام تر آشکار می شود.
۳) از لحاظ رشد عقلی کودک مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در آستانه تفکر انتزاعی قرار می گیرد.
۴) رقابت جدی با دیگران را تکمیل می سازد.
۵) استعدادهای خاص به تدریج بروز می کند و تفاوت های فردی آشکار می شود.
۶) برای نوجوان سوالا ت متعددی مطرح می شود و در همان حال جواب های دیگران کمتر او را قانع می کند.
نوجوانان معمولا دارای مشکلات ویژه ای هستند که در دوران کودکی در آنان کمتر مشاهده می شود. ماهیت این مشکلات نیز به نحوی با مشکلات بزرگسالی متفاوت است...
● ماهیت مشکلات نوجوانان
دوره نوجوانی دارای مشکلات بسیاری است که باید به شیوه رضایت بخش برای نوجوان حل و فصل شود. نوجوانی برای فرد نیز مشکل ساز است. زیرا نوجوان با نقش جدید خود و در زندگی خود کاملا سازگاری نیافته است و در نتیجه اغلب سردرگم، نامطمئن و مضطرب است.
مهمترین این مشکلات عبارتند از: اختلال در تصویر بدنی، اجتماعی نشدن، مساله روانی نوجوانی، نگرانی، خشم، احساس حقارت و تعارض و دشواری های تحصیلی و اعتیاد.
● راه حل هایی برای حل مشکلات دوران نوجوانی
همانطور که برای هر مشکلی راه حل خاصی وجود دارد برای مشکلات نوجوانان هم راه حلی وجود دارد. اگر خانواده ها به شخصیت اجتماعی نوجوانان بها دهند بسیاری از مشکلات و اختلافات رفتاری فرزندان خود راحل کرده و در شکل گیری شخصیت آنها تاثیرگذار خواهد بود.
▪ در برخورد با نوجوانان ملایم و منطقی باشید.
▪ هیچ گاه نظرات خود رابه نوجوانان تحمیل نکنید.
▪ تجارب موفقیتآمیز نوجوانان را افزایش دهید.
▪ نوجوانان خود رابا جامعه و رفتاری مطلوب آشنا سازید.

روزنامه مردم سالاری
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات