وقتی کودکی به دنیا می آید

وقتی کودکی به دنیا می آید● معنای حقیقی پدر و مادر شدن
زمانی که همسرم به من گفت او نخستین فرزندمان را باردار شده، به شدت احساس مسوولیت کردم.

وقتی کودکی به دنیا می آید - آکا

 بیشتر از آن جهت که نسبت به موضوع هیچ گونه آگاهی نداشتم به همین دلیل شروع کردم به پروراندن فرضیه های اشتباه در ذهنم. تصور می کردم زندگی به آخر رسیده و از این پس تمام آزادی هایم را از دست خواهم داد و البته در ارتباط با این موضوع با هیچ کس صحبت نکردم زیرا نخواستم که در ذهن دیگران فردی خودخواه به نظر بیایم. تنها آرزویم این بود که بتوانم کسی را پیدا کنم که احساس حقیقی مرا درک کند تا شاید بتواند با من همدلی کند. خودتان را آماده کنید می خواهم به شما بگویم که معنای حقیقی پدر و مادر شدن چیست.
به این معناست که: شما یک زندگی جدیدی را شروع کرده اید. حالا سه نفرید. شما به کودک خود حیات می بخشید و او را به دنیا می آورید؛ کسی که پیش از آن شبیه به او در هیچ کجای جهان وجود نداشته است. احتمالا چشم هایش شبیه به چشم های پدرش است و رنگ موهایش نیز همانند مادر. این موجود، نیمه ای از وجود شماست و شما با کمال میل آرزو می کنید تا او را پرورش داده و در هر شرایطی از او محافظت کنید. می خواهید تمام امکاناتی را که برای خودتان مهیا نبوده برای او فراهم کنید و تجربیات و دانشی را که در طول زندگی به دست آورده اید در اختیار او قرار دهید. در بسیاری از مواقع احساس می کنید که او دومین مرحله از زندگی خودتان است. به همین دلیل هر کجا نیاز باشد اجازه می دهید خودش تصمیم بگیرد و در مواقع حساس و ضروری خودتان او را راهنمایی می کنید.
اکنون میزان مسوولیتی که بر دوش شما است در این زمان از هر موقع دیگری، بیشتر خواهد شد. مسوولیت رهبری و هدایت، پشتیبانی مالی، دلگرمی روحی و نظم عاطفی به کودک همه و همه بر عهده شما است. نه تنها کودک از شما چنین انتظاری دارد بلکه همه مردم از شما توقع دارند که این موارد را برای فرزندتان فراهم آورید.
فرصت خوبی پیش روست، شما می توانید زندگی او را طوری شکل دهید که جهانیان به وجود او افتخار کنند و مایه خیر همگان باشد. انجام این کار هم مهیج است هم دشوار. گرچه پیامد تمام کارهایی که او انجام می دهد به شما باز نمی گردد اما شما به عنوان یکی از مهم ترین رابطین به مسایل او به شمار می روید. چنان چه او کارهای خوب انجام دهد انرژی مثبت کارهایش بر روی شما تاثیر مثبت می گذارد در غیر این صورت با بروز رفتارهای نامناسبش، شما خودتان را نمی بخشید!
در هر دو حال باید به خاطر داشته باشید که او حق انتخاب داشته و به میل خود آن کارها را انجام داده است. از این پس تنها کاری که از دست شما برمی آید این است که برایش دعا کنید اما بدانید که با عشق تمام مشکلات حل نمی شود.
و به این معناست که به نظر می رسد همه چیز تمام شده است. اما داشتن فرزند به معنای پایان خوشی ها و اوقات فراغت نیست. اگر شما با همسایه ها و دیگران که فرزند خردسال دارند رابطه خوبی داشته باشید آن ها می توانند به خوبی شما از کودکتان مراقبت کنند زمانی که گرفتار می شوید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید اوقات خوشی کنار همسر و فرزند خود سپری نمایید و این صرفا شامل تعویض پوشک بچه و یا تغذیه وی نمی شود. خنده ها و شیرین زبانی های او در شمار ساعاتی است که می توان نام «باارزش ترین لحظات» را بر روی آن ها گذاشت.
● ایده آل گرایی را فراموش کنید
همه چیز طبق برنامه پیش نخواهد رفت. به زودی شما متوجه خواهید شد که آموزش هایی که در کتاب های کودک نوشته شده و یا نصایح دیگران حتی والدین شما، همواره مفید نبوده و واقع گرایانه نیستند. علم پرورش کودک بر روی یک اصل خاص استوار نیست گرچه برای شروع همیشه چند اصل اولیه و پایداری پیشنهاد می شود اما از آن پس شما هستید و موجودی که روز به روز تفاوتش با کودکان دیگر بیشتر می شود.
گاه ممکن است صبر و تحمل و منطق خود را از دست بدهید. بهتر است در این موارد از فرزند و یا همسر خود عذرخواهی کنید. شما نمی توانید فقط به این دلیل که پدر و یا مادر بچه هستید ادعا کنید که تمام تصمیم هایی که می گیرید همیشه درست هستند. در عین مصر بودن، بخشنده هم باشید.
موفقیت این نیست که ببینید آیا کودکتان از تصمیم گیری های شما راضی هست یا خیر؟! احساس کودک نسبت به تصمیم گیری های شما نباید افکارتان را تحت الشعاع قرار بدهد. در طول تاریخ فرزندپروری همه والدین با پایکوبی، لج بازی و یا داد و فریاد کردن فرزندانشان آشنا بوده اند. واکنش آن ها هر چه باشد نباید شما را از تصمیم های منطقا درست تان بازدارد.
در نهایت باید بگویم که همواره کاری را که واقعا تصور می کنید درست است انجام دهید و هر آن چه که از دست تان برمی آید برای موجود کوچکی که به دنیا آورده اید انجام دهید تا حد امکان اجازه ندهید اشخاص دیگر در این موارد برایتان تصمیم گیری کنند.

روزنامه جوان
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات