دختران بی شوهر به روایت ناصرالدین شاه

دختران بی شوهر به روایت ناصرالدین شاه یحتمل می دانید که جماعت شباب دختر از قاعده پسران پیشی گرفته عن قریب است که معضل ترشیده شدن، عده کثیری از ایشان را دپرست نموده و کارشان را به دارالمجانین برساند.

دختران بی شوهر به روایت ناصرالدین شاه - آکا

 ایضا طاقچه بالای دسته ای از شباب نسایی پیرامون آمدن یک راس پسر با الا غ یا قاطر سفید به همراه یک دست کت و شلوار ایتالی، سن ازدواج ایشان را بالا برده واز خط قرمز گذرانده است؟! در بیوتی که دختران شباب و دم بخت وجود دارند، پدر خانواده من حیث المجموع با یک پرابلم اساسیه همیشه با خود درگیر بوده و کله مبارک را به دیفال می کوبد که اگر علمای فنی در صحنه حضور یابند، علی القاعده افتخار ابداعیه سبک کوبیسم را به نام ایشان در تاریخ ثبت خواهند کرد؟! این پدران مادام با خویش درگیری فکرونی داشته از برای شوهر رفتن دختر مبارک، خیالا ت مختلفه می فرمایند که چگونه فرجی حاصل کنند و یک غاز قولنگ را به عنوان صید تور کرده و گردن شکسته را پای میز ازدواج بکشانند؟! دیگر این که شوهر یافتن برای دختران شباب به عنوان یک پروگرام استراتژیک مطرح بوده، ایضا ایشان هرگاه به همراه والده محترم به سوقیه و شوارع می شوند با تجهیز چشمان خود به عینک های دید در لیل و نهار همواره آمار پسران دم بخت را گرفته تا در فرصتیه مقتضی و طی یک فقره حرکت آکروباتیک، گلوی تنبوشه ای داماد احتمالی را فی المثل مرغی گرفته و اصطلا حا وی را هاپولی کنند؟! در این وانفسای کمبودیه پسر درست و درمان برای ازدواج، قاعده کثیری از مادران ودختران که تقریبا از قافله ازدواج، عقب مانده اند، دست به دامان رمال جماعت شده، طوماری بابت بخت گشایی از ملا و دعانویس مربوطه دریافت می نمایند تا چه شود؟
! راپورت داده اند که بانو کاندولیزا رایس اخیرا به همراه مادر خویش جهت گشایش بخت به جادو و جنبل پناه آورده و با مراجعه به ملا کلینتون طلسم چی، یک فقره مکتوبه رفع طلسمات دریافتون نموده تا زمینه ازدواجون فراهم آید. در نسخه نامبرده، مواردی چون فضله مرغ، مقداری سپند، نمک بورکینا فاسویی، مدفوع گاو هلندی، روغن روباه گنجانده شده تا در یک تشت سوزانده گشته ودر هوا منتشرون گردد شاید که فرجی حاصل شده و ایشان در سن چهل سالگی متاهل شوند؟! عارض به حضورتان در این ازمنه، شباب پسر به علت مخارج متعالیه و بلند پایه ازدواجون فی الکل بی خیال عیال واری شده واز آن طرف، انتظارات یامفت دختران ایضا قوز بالا ی قوز گشته تا هم سن ازدواج از حد متعارفیه عبور نماید و هم در برخی خانه ها، ترشیجات چندین ساله یا فتون شود.
لیکن به زعم بسیاری از کار بلدها، گرد پیری و انعکاس حرف وحدیث های در و همسایه به وضوح تمام در چهره بخت برگشته ها، معلوم بوده که دل هر جنبنده ای را همانند کباب های زری شلخته می سوزاند. دیگر این که در کنفرانس و میتینگ کمیته ازدواج قاجار به صدارت مظفرخان، علل متعدد عدم توفیق در زوجیت مورد بررسی قرار گرفت که عناصر زیر به عنوان موانع اصلی، ریشه یابی شد: عاقل شدن پسران، مهریه های سنگین، فراگیر شدن تب پرادو و به موزه رفتن پیکان، اکران فیلم بی وفا، شایعات منصوب به خبرگزاری شهناز بی بی سی پیرامون عیب و ایرادات دختران همسایه، قیافه شش در هشت برخی از دختران شباب، سوراخ شدن لایه اوزون، کچل بودن برخی نسوان، خیار و پیاز کیلویی هفتصد تومان، سهمیه بندی بنزین و عدم امکان خودسوزی برای رجال، بیکار شدن اصغر آقا، زغال خوب و افیون فراوان، معرفی برنامه نود به عنوان هووی نسوان، قیمت نفط و سکه، و شلوغی عدلیه ها، معتاد شدن مارادونا، وجود امکاناتی چون چای ساز، جاروبرقی، ماکروویو و البته همسر صیغه ای، صنعت امکان بازگشت دختران به تنظیمات اولیه کارخانه به وسیله اسباب دو زندگی اطبا، کمبود پسران موهندس و بازاری، وجود رقبای خارجی مانند آنجیلینا جولی و جنیفر لوپز و مساله بسیار مهم صنایع دستی تخیلی.
دیگر اینکه فی المثل دختری مثل الهام پلنگ که سن وی به مرز سی و هفت سال رسیده و بوی ترشیده شدنش فیل را از پا می اندازد، یحتمل چگونه باید به مستقبل رجا داشته و در فکرون شوهری ممتاز باشد در حالی که هم ردیف هایش تا به این یوم لااقل چند شکم فارغ شده و اینک در دوران یائسگی و کورچ بودن به سر می برند. قاعده ای از دختران گویی از دماغ فیل افتاده اند و چنان در اموریه ازدواج با فیس و افاده رفتار می کنند که گویی اصلا قحطی پسر نبوده و دستشان برای انتخابون باز می باشد و لیکن زرشک، دراین وضعیه اسفبار نبود و کمبود پسر برای ازدواج، خواهشا دم از یخچال ساید بای ساید، اتول آخرین مدل، منزل جردنی، سفر فرنگ و حتی اینترنت پرسرعت نزنید که به هیچ وجه معامله سرنمی گیرد؟! فی النهایت آسان گیری و تسهیل در ازدواجیه بایستی جدی گرفته شده و از توقعات بیهوده اجتناب شود که در غیر این صورت تمام عواقب ناشی از ترشیده شدن و اکتفا به شوهری چلغوز و پیر، رفتن دوران شبابیت، نگرانی والدین و حتی عدم توفیق صنعت توریسم به عهده شخص خودشان می باشد؟! ایضا کسی نیست که بگوید ای دختر شباب، پدر نان آورت چه گناهی کرده که تو به عنوان یک فقره بختک به صورت مادام العمر به جان سفره اش افتادی و در شرایط نیامدن نفط بر سر مائده ها، چتر شدی؟! کارد به آن شکم و تیر به آن هیکل مفت خورت اصابت کند که خیال رفتن نداری؟ مگر نمی شود به جای شبابی سوار بر BMW سفید با شبابی سوار بر پیکان جوانان گوجه ای ازدواج کنی؟! روزگارتان عشرون، ازدواجتان سریعون.

روزنامه مردم‌سالاری
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات