ترس افراد در طول شب - آکا

,حمله هراس   ترس طبیعی و حمله هراس حمله های پانیک   اختلال اضطرابی ایجاد ترس و وحشت در فرد تصاویر و صداهای ترسناک,اتاق تاریک,اختلال اضطرابی,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
چرا ترس در هنگام شب در اکثر افراد دیده می شود و تارکی و سکوت شب تا چه میزان در این امر تاثیرگذار است؟

محققان دریافتند افراد در طول شب و حتی در اتاق روشن وحشت بیشتری نسبت به تصاویر و صداهای ترسناک دارند. بدن انسان هنگام شب تغییر حالت داده و نسبت به وقایع اطرافش هوشیارتر می شود که این حالت باعث ایجاد ترس و وحشت در فرد خواهد شد.

محققان دانشگاه جنوب غربی چین اظهار کردند: پژوهش حاضر نشان می دهد افراد در طول شب نسبت به نشانه های وقایع احتمالی تهدیدکننده واکنش پذیری بیشتری دارند.

آنها در این تحقیق، 120 زن را در یک اتاق بدون پنجره تحت یکی از چهار موقعیت زیر آزمایش کردند: اتاق روشن در طول روز، اتاق تاریک در طول روز، اتاق روشن در طول شب و اتاق تاریک در طول شب.

روی صفحه نمایش یک رایانه به آنها 100 تصویر ترسناک مانند یک حمله در حال انجام و 50 تصویر خنثی مانند لوازم منزل نشان دادند. همچنین 100 صدای ترسناک مانند صدای فریاد و 50 صدای خنثی مانند صدای پنکه برای این زنان پخش گردید.

دمای اتاق نیز به شدت کنترل شد و محققان با استفاده از داده های فیزیولوژیکی از جمله ضربان قلب و میزان تعریق، واکنش زنان را در این شرایط بررسی کردند. همچنین محققان گزارش زنان را در نتیجه گیری خود دخیل کردند.

آنها دریافتند که تفاوت آنچنانی در واکنش زنان نسبت به تصاویر و صداهای خنثی در طول شب و روز وجود ندارد، اگرچه تصاویر و صداهای ترسناک در طول شب برایشان وحشتناک تر به نظر می رسد.

زنان هنگام شب در برابر تهدیدهای احتمالی واکنش بیشتری از خود نشان می دهند و این درحالی است که آنها از موقعیت امن اطرافشان آگاهی دارند.

منبع : hidoctor.ir

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات