اعتماد به نفس و تقویت تفکر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اعتماد به نفس و تقویت تفکر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

باید یقین داشته باشیم که با اعتماد به نفس می توانیم قدرت تمرکز خود را ارتقا و بهبود بخشیم و هیچ گونه احساس ضعف و تزلزلی نسبت به وضعیت و تزلزلی نسبت به وضعیت تمرکز ذهن خود نداریم ، لذا هرگز نباید بخود تلقین کنیم که ما وارث یک سری از بیماری های روحی مانند ضعف تمرکز ذهنی و فکری هستیم.
در موثع مطالعه هر گونه عوامل و اسباب حوتس پرتی مانند رادیو تلویزیون ، گوشی و … غیره باید حذف می شود و سکوت حاکم گردد تا شرایط تمرکز ذهن از نظر کمی و کیفی مساعد تر باشد .
هنگامی که از مطالعه خسته شدید ناگهان از آن منقطع نکینید بلکه بعد از یک استراحت به مطالعه مطلب جدید بپردازید و از پرداختن به مطالعه دو موضوع مشابه به طور هم زملن خود داری کنید . در ضمن همواه زان و مکان مطالعه خود را به صورت منظم تنظیم کنید و هیچ گاه قطع نکنید .
موقعی که شما با علاقه مندی زیاد موضوعی را مطالعه می کنید در صورتی که بخواهد دقایقی استراحت کنید ممکن است ذهن شما منحرف و مشوش شود لذا بهتر است بعد از چند لحظه توقف فورا روی موضوع دیگری که مورد علاقه است بپردازید سپس بار دیگر به موضوع اول رجعت کرده و تمرکز کنید .
هر موردی که موجب انحراف و حواس پرتی و عدم تمرکز فکری شما نسبت به موضوع و کار مورد نظر را فراهم می سازد . فهرست وار آنها را بر روی کاغذ جداگانه یادداشت کنید تا با خلا محفظه ذهنی به آرامش مقطعی نایل شوید و این امر شرایط تمدید قوای تمرکز ذهن ولو بطور مقطعی ایجاد می کند .
همه انسان ها از استعداد بالقوه تمرکز برخوردارند لکن غالبا از کشف و تقویت آن غافل هستند لذا تقویت اعتماد بنفس خودباوری مثبت انگیزه کافی اراده راسخ از خصوصیاتی که ذخن را ارتقا می بخشد .
برخورداری از انضباط نظم ترتیب برنامه ریزی در کلیه امور کسب و کار و زندگی می تواند در پرورش تقویت و ارتقا تمرکز ذهن موثر باشد .

منبع : hidoctor.ir

اعتماد به نفس و تقویت تفکر گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات