تقویت ذهن و ضمیر نیمه هوشیار - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تقویت ذهن و ضمیر نیمه هوشیار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

برای تقویت تمرکز ذهن سعی کنید که از ضمیر نیمه هوشیار خود استفاده کنید زیرا ضمیر نیمه هوشیار با ک برنامه ریزی کاربردی هدفمند قابل مقایسه است  یعنی ذهن قادر است به صورت خود کار به سمت یک هدف مشخص کشیده وشد و از طریق اطلاعات ذخیره شده به هدف اصلی نائل شود لذا هر کاری را که با یک انفعال و انفعالات خود کار تحقق می یابد .
اشخاص نابغه از ذهن ضمیر نیمه هوشیار خود برای حل مسایل ریاضی پیچیده در زمان معین و کوتاه بهره می گیرند . اطلاعاتی به ضمیر نیمه هوشیار می رسد و بعد به  خودکار روی آن کار می شود و پاسخ آن به ذهن ضمیر نیمه هوشیار مخابره می گردد.
هر گونه ذهنیت نگرش و اطلاعات منفی که به ضمیر نیمه هوشیار داده شود به صورت موانعی باعث عدم تحرک اراده و اتخاذ تصمیم می گردد و حوزه عمل را از شخصی که حتی از انگیزه بالایی برخوردار باشد سلب می کند لذا نباید انسان از خودش بسیار شدید و غیر منطقی انتقاد کند زیرا به جای بهبود موقعیت خود ممکن است نتیجه عکس دهد . بهتر است توجه و تمرکز خود را به برنامه دراز مدتی که به ضمیر نیمه هوشیار داده می شود معطوف و تقویت کرد.
ضمیر نیمه هوشیار قدرت تشخیص واقعی از  تخیلی را ندارد زیرا این ضمیر انواع پیشنهادات تبلیغات اخبار تفاسیر  را بدون تجزیه و تحلیل عینا به صورت واقعیت دریافت و ذخیره می کند و همان طور هم ارایه می دهد . با توجه به این امر هرگز نباید ذهنیت منفی به ضمیر نیمه هوشیار بدهیم زیرا این ضمییر قدرت تبدیل ذهن منفی به مثبت را ندارد

منبع : hidoctor.ir

تقویت ذهن و ضمیر نیمه هوشیار گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات