نوشتن و تمرکز ذهن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نوشتن و تمرکز ذهن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

انباشته های ذهنی که گاهی سنگین آن جنبه ایذایی دارد اصولا با عمل نوشتن بر روی کاغذ تخلیه می شود و با ایجاد خلا ذهنی ، احساس آرامش و تمرکز فکر می کنیم چرا که عمل خلا و خالی شدن آمادگی برای جذب و دریافت را هموار می سازد . تا ظرف خالی نشود پر نمی گردد زیرا قانون خلا همیشه آمادگی و استعداد  جذب را در پی دارد .
اصولا نگارش موجب آرامش و تقویت تمرکز ذهنی و حافظه می شود چون عمل نوشتن نوعی حرکت است که مطالب را به صورت حسی و عینی و تصویری بهتر به حافظه می سپارد .
از نظر روانی عمل نوشتن باعث کاهش اضطراب و وسواس ذهنی می شود . هنگامی مکه مطالب و موضوعات موجود از اتاق ذهن به صفحه کاغذ منعکس و ثبت می گردد دیگر فراموش نمی شود . لذا همین امر سبب آرامش و نیز تحکم تمرکز ذهن می گردد. : هنگام مطالعه کاغذ و قلم را آماده در دست داشته باشید که از آنچه می خوانید برداشت درک و نظر خود را یادداشت کنید و یا بر حاشیه کتاب نظریه خود را بنویسید

 

منبع : hidoctor.ir

نوشتن و تمرکز ذهن گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات