تمرین تمرکز فکر بتا شعله شمع - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تمرین تمرکز فکر بتا شعله شمع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تمرین تمرکز فکر بتا شعله شمع
,تمرین تقویت تمرکز,روش تند خوانی,مثال شعله شمع,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

اگر به شعله شمعی ( به فاصله یک کتری ) نگاه کنید وذهن خود را متمرکز کنید به محض اینکه هر بار حواستان بجای دیگر منحرف شد باید مجددا حئاس و فکر خود را سریعا به حالت اول به شعله شمع متمرکز سازید . این تمرین باید تکرار شود
لحظاتی نگاهتان را به شعله شمع تمرکز دهید و در همان حالت چشمان خود را ببندید و تصویر شعله شمع را عینا در ذهن خود مجسم کنید.
به معنی اسامی و صفات در نوشتار توجه و تمرکز کنید . مثلا کلمه ظالم و سم و بی عدالتی و بدی است و برعکس عادل بیانگر عدالت و رافت و مهربانی است . با توجه به این که اسامی و صفات بصورت عینیت ملموس نیست بهتر است که ظالم را به کسی که مصداق عینی دارند مثل صدام و یا عادل را به شخصی که عدالت گستر است نسبت دهید .
اگر بتوانیم در ذهن خود تصویر روشن کامل و طبیعی و سوژه مورد نظر را تجسم نماییم بدیهی است که در حال تفکر واقعی هستیم لکن اگر ذهن خالی از تصویر بود به معنای حواس پرتی اتلاف وقت و انرژی است .
در هنگام مطالعه  و یا انجام هر کاری غالبا ذهن و حواس انسان به مسایل دیگر منحرف می شود و یا در زمانی که شما بجای این که به سخن مخاطب گوش فرا دهید ناخود آگاه به چهره او خیر شده و زل می زنید لکن ذهن و فکر شما در جای دیگر سیر و سلوک می کند لذا برای تمرین و تقویت فکر تلاش کنید هر چه بیشتر علاقه و هیجان خود را نسبت به سوژه مورد نظر از نظر کمی و کیفی تقویت و تحکیم بخشید تا بدین وسیله ذهن متمرکز آن شود و رغبتی به رفتن به جای دیگر نداشته باشد.
اگر روش تند خوانی را تمرین کنید و سرعت مطالعه را به همان نسبت بیشتر کنید طبعا ذهن فرصت گریز و منحرف شدن را کمتر پیدا می کند لذا درجه تمرکز ذهن بیشتر می شود . برای مطالعه کتاب یا هر نوشتاری ابتدا یک نگاه کلی به تمامیت متن صفحه می اندازیم گویی این که با عدسی چشمان خود یک عکس شفاف می گیریم و سپس کنجکاوانه اطلاعات سطحی و مختصر را دریافت می کنیم که اصل مطلب چیست آنگاه در مرحله بعد سطر تند خوانی را اعاز می کنیم و زیر جملات مهم خط می کشیم یا علامت می زنیم .

منبع : hidoctor.ir

تمرین تمرکز فکر بتا شعله شمع گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات