در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد تمرکز ذهن را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: کی از ویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنوع روز افزون عوامل و پدیده های زندگی است. این امر، به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر شرایط روانی انسان اثر می گذارد. محرک های تأثیرگذار روی ذهن و روان انسان، او را به پاسخ دادن و عکس العمل نشان دادن وادار می کند. 

تمرکز ذهن,تمرکز ذهنی,تمرکز ذهن کودکان

قدرت تمرکز دهن

زندگی جدید و صنعتی، تنوع گراست و تنوع گرایی از جنبه فکری و ذهنی، با «تمرکز گرایی» در تقابل قرار می گیرد. به عبارت ساده تر، بشر عصر جدید، برای تنوع زندگی اش، بهای زیادی پرداخت کرده است که یکی از آنها، تمرکز فکر و اندیشه اوست. ما برای انجام هر کاری فقط و فقط باید باید به همان کار افکار و ذهن خود را با دقت معطوف و متمرکز کنیم . بدیهی است میزان موفقیت در انجام اهداف مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی بستگی به درجه چگونگی دقت و تمرکز ذهنی و فکری انسان دارد . مثلا در مورد کر کردن غذا خوردن دیدن سخن گفتن شنیدن مطالعه کردن فقط و فقط باید ذهن خود را برای انجام همان کار مورد نظر آن هم در ظرف زمانی و ظرایط مکانی خودش متمرکز نماییم .

به نقل از آکاایران: اگر تکه کاغذی را فاصله معین در زیر ذره بین و در مقابل نور افتاب لحظاتی نگه دارید مشاهده خواهید کردید که بر اثر حرارت تولید شده می شوزد . این امر بخاطر آن است که پرو نور پراکنده آفتاب بر حول نقطه کانون ذره بین متراکم و متمرکز می شود و تاثیر خود را نشان می دهد . لذا شما هم می توانید برای جلوگیری از  پراکندگی فکری ، تنها هدف و کار مثبت مورد نظر را در نقطه کانونی ذهنی خود تجسم و متمرکز کنید تا مطابق دلخواه هدف تحقق یابد. – افرادی که دارای افکار و ذهن آشفته هستند هرگز در امور کسب و کار و زندگانی خویش موفق و خوشبخت نمی شوند و همواره دستخوش انفعال سرخوردگی یاس و عقده های حقارت می شود و بالعکس اشخاصی که در عرصه جهانی در قله های موفقیت بصورت اسطوره در می آیند به راز تمرکز فکر واقف بوده اند .

عدم تمرکز فکری و آشفتگی ذهنی اصولا منشا درونی و یا بیرونی و یا هر دو عامل را شامل می شود . بخشی از منشا درونی مربوط به حساسیت ها و هیجانات و افسردگی ها می باشد . لکن بخشی از منشا بیرونی ضعف و یا عدم تمرکز ذهنی مربوط به آثار محیط اطراف و یا خارج از آن است که به صورت انرژی و امواج وارد شبکه ضمیر ناخود آگاه می شود و اثر خود را بر جا می گذارد و موجبات حواس پرتی و اختلال در نظم فکر و ذهن ما را فراهم می سازد  لذا هر چقدر میزان تبعات التهاب آمیز درونی و بیرون انسان کاهش یاید به همان میزان از نظر کمی و کیفی تمرکز فکر و ذهن قوی تر و بهتر خواهد شد .

گردآوری: بخش خانواده آکاایران


چگونه تمرکز

چگونه تمرکز و حضور ذهن را افزایش دهیم؟

چگونه تمرکز و حضور ذهن را افزایش دهیم؟ چگونه می توانیم حضور ذهن و تمرکز خود را افزایش دهیم؟ تمرکز و حضور ذهن در زندگی بسیار مهم و حیاتی هستند.   وقتی نمی توانید روی موضوعی تم
تمرکز

راهکارهای افزایش تمرکز و حضور ذهن

مجموعه: مشاوره خانواده راهکارهای افزایش تمرکز و حضور ذهن انجام امور روزانه فاقد داشتن ذهنی شفاف مانند نقش بازی کردن به عنوان یک عروسک است‎   وقتی ن
تمرکز

تمرکز ذهن، اسرار تمرکز ذهن

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد تمرکز ذهن را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. به نقل از کی از ویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنو
تمرکز

مهم ترین ارکان تقویت قوای تمرکز ذهن و فکر

ایجاد و برانگیختن و علاقه و اشتیاق و انگیزه از مهم ترین ارکان تقویت قوای تمرکز ذهن و فکر و نیز فراگیری بشمار می رود . لذا باید در مراحل و مراتب یاد گیری نخستین گام از ابتدای تری
نوشتن

نوشتن و تمرکز ذهن

انباشته های ذهنی که گاهی سنگین آن جنبه ایذایی دارد اصولا با عمل نوشتن بر روی کاغذ تخلیه می شود و با ایجاد خلا ذهنی ، احساس آرامش و تمرکز فکر می کنیم چرا که عمل خلا و خالی شدن آم
تمرکز

آرامش و تقویت تمرکز ذهن

اصولا عادات بخش مهمی از ساختار شخصیتی تشکیل می دهد . بنابراین اگر خود را به عادات مفید و سازنده مقید کنیم متحول و موفق می شویم . در این راستا در جهت تقویت و افزایش تمرکز باید از
تمرکز

تقویت قدرت تمرکز ذهن

از بدو تولد انسان تا اخرین لحظه عمر ضمیر ناخود آگاه به صورت خود کار و مستمر در تمام حالات و شرایط مختلف زندگی انجام وظیفه می کند . از راه های تقویت تمرکز انجام تلقینات مثبت و سا
تبلیغات