روانکاوی استرس شغلی - آکا

چه عواملی می توانند موجب پیدایش استرس در افراد مختلف در محل کار شوند و با چه راههای درمانی می توان آن ها را رفع کرد؟

استرس شغلی بخشی از نیروی کار را ناتوان و زیان مالی بسیاری به سازمان ها وارد می کند. در این میان شناسایی وضعیت، پایش های ادواری استرس های شغلی بهترین رویکرد تنظیم ساز و کارهایی برای پیشگیری به هنگام در آغاز استرس شغلیاست.
امیرمحمد شهسوارانی،روانشناس با بیان اینکه طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی استرس شغلیناشی از عدم تناسب الزامات و خواسته های شغلی با توانمندی ها و منابع در دسترس کارکنان است، اظهار داشت: استرس شغلیقابلیت های فرد را به چالش می کشد و بر این اساس می توان گفت که استرس شغلیاغلب شامل تمام عوامل ناتوان کننده کارکنان در محیط های کاری است.
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده جهانی درباره تأثیر استرس شغلیبر ناتوان سازی کارکنان، گفت: آمارهای منتشرشده جهانی نشان می دهد استرس های شغلی علاوه بر ناتوان سازی بخشی از نیروی کار، ضرر و زیان های مالی بسیاری از نظر اقتصادی به سازمان ها و نهادها وارد می کند.
این متخصص حوزه بهداشت روان تصریح کرد: بهترین رویکرد، تنظیم ساز و کارهایی برای پیشگیری و مداخلات به هنگام در آغاز استرس شغلیاست. اساسی ترین گام در این زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت مشاغل گوناگون، سنجش های مختلف توسط ابزارهای ویژه استرس شغلی در مشاغل مختلف و پایش های ادواری استرس های شغلی در بین کارکنان است.
این روان شناس تأکید کرد: بهترین گزینه هنگام بروز استرس شغلیارجاع فرد به واحدهای مددکاری و روان شناسی مشاوره برای دریافت خدمات ویژه بهداشت روان است تا بتوان از گسترش و تشدید آن در فرد پیشگیری نمود.
وی افزود: همچنین برگزاری مستمر کلاس های آموزش شناسایی و مقابله با استرس های شغلی در کنار دوره های مهارت افزایی سازمانی جزو عوامل مهم کاهش استرس شغلیدر سازمان ها است.
شهسوارانی خاطرنشان کرد: امور سنجش و آموزش مداوم استرس شغلیو راهکارهای مقابله با آن باید به عنوان بخش مهمی از مدیریت سلامت و ایمنی در محیط های کاری در برنامه های واحدهای آموزش و تحقیق و توسعه جای گیرد.

منبع : hidoctor.ir

تبلیغات