آشنایی با روحیات و خلقیات همسر - آکا

اگر نمی دانید چگونه با همسرتان هم صحبت شوید و هنوز به روحیات و خلقیات وی آشنایی ندارید بهتر است این کارها را در پیش بگیرید.

دکترعلی اصغرنژاد فرید افزود: برخورداری از مهارت شناخت خود و همسر می تواند به زوج کمک کند که بتواند خودش را جای همسرش بگذارد و با دید او به موضوعات نگاه کند، در این شرایط بهتر می تواند با او ارتباط برقرار کند.

این روانشناس با بیان اینکه عواطف عامل انگیزشی و موتور حرکتی انسان هاست، اظهارکرد: افراد به علت علاقه، احترام یا ترس به حرف دیگری گوش می دهند. بهترین حالت، دوست داشتن است. خداوند درذات انسان ها دوست داشتن و دوست داشته شدن را قرار داده است. علاقه و محبت، تعهد ایجاد می کند. مفهوم عشق، عامل انگیزشی نیرومندی است و می تواند انگیزه رفتار انسان ها باشد البته اگر درک درستی ازشیوه برقراری ارتباط وجود داشته باشد. درغیراینصورت به تنش و اضطراب بین زن و شوهر می انجامد.

وی با بیان اینکه دوست داشتن یک تعریف روشن دارد، اظهار کرد: زمانی که فردی، دیگری را دوست دارد تلاش می کند کارهایی که او را خوشحال می کند انجام دهد و از کارهایی که موجب دل آزردگی محبوب خود می شود، خودداری کند. گاهی اوقات ادعا می کنیم کسی را دوست داریم ولی علایق و حساسیت های او را نمی شناسیم و قصد به دست آوردن چنین شناختی را نیز نداریم.

نژادفرید در پایان درباره راه های برقراری ارتباط موثر بین زوجین گفت: زوجین باید در فضای آرام و دوستانه درباره انتظارات، خواسته ها و حساسیت های خود صحبت کنند. هرچقدر زوجین با حوصله به حرف های یکدیگر گوش کند و برای همسر خود احترام قایل باشد، فرصت اینکه او را بشناسند و عواطفش را به درستی بفهمد، بیشتر می شود و می تواند به همسرش نشان دهد که او را به خاطر خودش دوست دارد.

(ایسنا)،

منبع : hidoctor.ir

تبلیغات