loading...

تست شخصیت شناسی

حس همدردی شما با دیگران تا چه میزان است و  درک شما از مشکلات دیگران چه مقدار است با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

 سمیه عزیزی، دانشجوی دکترای روانشناسی: همدلی، یعنی توانایی تصور اینکه زندگی برای دیگری چگونه است. به بیان دیگر، همدلی، یعنی اینکه فرد بتواند شرایط زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن موقعیت قرار ندارد، درک کند؛ یا بتواند انسان های دیگر را با تفاوت های فراوان بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. پرسشنامه زیر به شما می گوید چقدر همدلید. «پرسشنامه ارزیابی همدلی بزرگسالان» توسط مارک دیویس در سال 1980 تهیه و تنظیم شده است.

راهنما

برای پاذسخگویی به پرسشنامه، لطفا عبارات آن را با دقت مطالعه کرده و میزان موافقت خود را با هر عبارت مشخص کنید. به عددهای داخل مربع ها هم توجه نکنید.

نمره گذاری

نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه، از صفر تا 4 امتیاز است. ما از قبل کار شما را راحت کرده ایم و این عددها را در جدول پرسشنامه ها گذاشته ایم. کافی است عددهایی را که کنارش علامت گذاشته اید، با هم جمع کنید. حاصل جمع نمرات شما، از این پرسشنامه می تواند صفر تا 84 باشد.

هر چه نمره شما بیشتر باشد، همدلی بیشتری دارید، نمره کمتر از 20 نیز می تواند نشاندهنده مشکل جدی شما در این زمینه باشد.

ماهنامه سپیده دانایی

منبع : hidoctor.irتبلیغات