loading...

رضایت از زندگی

آیا می دانستید اختلالات خواب می تواند تاثیات زیادی روی میزان رضایت شما از زندگی تان بگذارد؟و هرچه کم خواب تر باشید از زندگی تان ناراضی تر هستید.

طبق یک مطالعه جدید، رضایت اندک از زندگی با مشکلات خواب در دوره اواسط زندگی مرتبط است.
تاخیر در شروع خواب در بین افرادی که رضایت کمی از زندگی شان دارند می تواند نتیجه نگرانی و اضطراب باشد.
به گفته سرپرست تیم مطالعه «هالی اوهارا» فارغ التحصیل دانشگاه شمالی اوهایو این یافته ها از این نظریه حمایت می کند که رضایتمندی از زندگی رابطه بهم وابسته ایی با بسیاری از معیارهای خواب و کیفیت خواب دارد، به طوریکه بهبود یکی از این متغیرها ممکن است منجر به بهبود متغیرهای دیگر شود.
گروه تحت مطالعه متشکل از ۳۹۵۰ فرد بزرگسال بود که ۵۵ درصد آنها زن بودند و طیف سنی افراد بین ۱۷ تا ۷۴ سال بود. با استفاده از یک نظرسنجی ۶ آیتمی در مورد رضایتمندی از زندگی، شرکت کنندگان در قالب سه گروه با میزان رضایتمندی کم، متوسط و بالا از زندگی دسته بندی شدند. بر همین اساس مدت زمان به خواب رفتن آنها بر اساس همین معیارها تعیین شد.

مهر

منبع : hidoctor.irتبلیغات