ناراحتی های روحی در ارتباط با مغز - آکا

التهاب مغز می تواند موجب ایجاد افسردگی و ناراحتی های خلق و خویی در افراد شود.

 درد مزمن سلول های عصبی، سبب ارسال سیگنال به ناحیه ای از مغز می شود که مسئول تنظیم خلق و خو است.
درد مزمن سبب التهاب مغز و فعال شدن سلول های خاصی از سیستم ایمنی بدن می شود. این سلول ها میکروگلیا نام دارند و سیگنال های شیمیایی مغز را که موجب تولید دوپامین می شوند، تنظیم می کنند. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی مهم است که با سیستم پاداش مغز، عملکرد شناختی و حرکتی در ارتباط است.
به گزارش آکادمی درد آمریکا، درد مزمن از دیابت، بیماری های قلبی و سرطان شایع تر است. در این گزارش آمده است که حدود 100 میلیون آمریکایی تجربه درد مزمن را دارند.
درد مزمن نقش بسزایی در بروز افسردگی، اضطراب و تمایل به مصرف مواد مخدر دارد؛ از این رو درمان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه در توسعه روش های مقابله با درد مزمن موثر است.
نتایج این تحقیقات در نشریه Neuroscience منتشر شده است.
ایرنا

منبع : hidoctor.ir

تبلیغات