loading...

بهترین سن برای ازدواج


بهترین سن برای ازدواج - آکا

عوامل متعددی برای تعیین سن مناسب برای ازدواج وجود دارد. از نظر جنسی مناسب ترین زمان برای بارداری خانم ها 18 تا 35 سال است. عامل دیگر...


با توجه به توصیه های متعدد و بسیار در قرآن کریم و همچنین انبیاء الهی در امر ازدواج جوانان برای ایجاد آرامش و پیدایش محبت و مودت در جوانان اغلب شاهد افزایش سن ازدواج در میان جوانان هستیم.


بهترین سن برای ازدواج - آکا


از طرف دیگر پزشکان در مورد سن بارداری برای هر خانم عنوان می کنند که سن 18 تا 35 سالگی بهترین و مناسب ترین زمان برای یک بارداری سالم می باشد. توصیه می شود زوجین جوان در ابتدای زندگی زناشویی خود در خصوص تعداد و همچنین فاصله بین فرزندان تصمیم گرفته و نسبت به عملی کردن تصمیم خود اقدام کنند.
افزایش سن ازدواج و همچنین تعداد کم فرزندان سبب کاهش جمعیت جوان و مولد کشور نیز می شود که این امر باعث عقب ماندگی کشور در زمینه پیشرفت و ارتقاء جایگاه می گردد.

بهترین سن برای ازدواج 3.8/5 4
منبع : dorostee.ir


تبلیغات