بارداری و اضافه وزن


بارداری و اضافه وزن - آکا

در این مطلب درباره این سوال که اضافه وزن در دوران بارداری کجا می رود؟ برای شما توضیح می دهیم. و فرمول محاسبه اضافه وزن ...


با توجه به اینکه در خانم های با وزن زاد و چاق خطر دیابت بارداری و افزایش خون، مسمومیت بارداری و سزارین وجود دارد باید گفت فرزندان آنها نیز در خطر مشکلاتی مثل وزن زیاد، آنومالی مادرزادی و خطرات زایمان قرار دارند.


بارداری و اضافه وزن - آکا


اما پاسخ سوال که اضافه وزن در بارداری کجا می رود؟

بچه                                     3.5 تا 4 کیلوگرم
پستان                                 1 کیلوگرم
پروتئین و چربی بدن                 3.5 کیلوگرم
جفت                                  750 گرم
رشد رحم                             1 کیلوگرم
مایع آمنیوتیک                        1 کیلوگرم
خون                                   2 کیلوگرم
مایعات بدن بچه                     2 کیلوگرم

فرمول محاسبه وزن در دوران بارداری
BMI معادل وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به سانتیمتر به توان 2 است.خانمهای با BMI نرمال قبل از
بارداری بین 12 و 17.5 کیلوگرم اضافه وزن در زمان بارداری نیاز دارد.

بارداری و اضافه وزن 4.7/5 15
منبع : drs-azari.ir
تبلیغات