ورم پاها در دوران بارداری


ورم پاها در دوران بارداری - آکا

ورم در طی بارداری به عنوان نشانه پره اکلامپسی شناخته نمی شود ولی اگر با افزایش فشار خون همراه باشد باید حتما با پزشک یا ماما مشورت کنید.


ورم پاها یکی از مشکلاتی است که برخی از خانم ها در دوران بارداری به آن دچار می شوند. اما برای پیشگیری از آن روشهایی را برای شما مطرح می کنیم.

روشهای کم شدن ورم پاها در طی بارداری
- استفاده از دمپایی و کفشهای روباز
- نگه داشتن پاها بالاتر از سطح زمین در هنگام استراحت
- پرهیز از پوشیدن جورابهای تنگ و غیر نخی
- خودداری از آویزان نگه داشتن پاها به مدت طولانی در طی روز
- در طی روز به 4 تا 5 بار به پهلو دراز بکشید. البته به پهلوی چپ اگر باشد بهتر است زیرا باعث خون رسانی به اعضای لگنی از جمله رحم، جنین و پاها می شود.


ورم پاها در دوران بارداری - آکاپیشگیری از ورم پاها در دوران بارداری با تغذیه
از افزودن نمک اضافی به غذاها پرهیز کنید.
- از خوراکی های نمک دار مانند چیپس، سیب زمینی، آجیل شور، ماهی شور، بیسکویت های شور، شورها و ترشی ها خودداری کنید.

نکته: البته افزودن نمک به اندازه و میزان متعادل به غذاهایی مانند برنج در زمان طبخ لازم است و قطع کامل مصرف نمک توصیه نمی شود.

در پایان این مطلب می توان اینگونه نتیجه گرفت که ورم پاها را می توان با تغذیه مناسب و نخوردن نمک بیش از حد و همچنین با رعایت کردن برخی موارد رفتاری از جمله نحوه خوابیدن تا حد بسیار زیادی کم کرد و حتی جلوگیری شود.حتما در صورت تشدید ورم پاها و یا ورم دست ها در دوران بارداری در اولین فرصت به پزشک و یا ماما مراجعه کنید و وی را در جریان قرار دهید.

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

ورم پاها در دوران بارداری


ورم پاها در دوران بارداری - آکا

ورم در طی بارداری به عنوان نشانه پره اکلامپسی شناخته نمی شود ولی اگر با افزایش فشار خون همراه باشد باید حتما با پزشک یا ماما مشورت کنید.


ورم پاها یکی از مشکلاتی است که برخی از خانم ها در دوران بارداری به آن دچار می شوند. اما برای پیشگیری از آن روشهایی را برای شما مطرح می کنیم.

روشهای کم شدن ورم پاها در طی بارداری
- استفاده از دمپایی و کفشهای روباز
- نگه داشتن پاها بالاتر از سطح زمین در هنگام استراحت
- پرهیز از پوشیدن جورابهای تنگ و غیر نخی
- خودداری از آویزان نگه داشتن پاها به مدت طولانی در طی روز
- در طی روز به 4 تا 5 بار به پهلو دراز بکشید. البته به پهلوی چپ اگر باشد بهتر است زیرا باعث خون رسانی به اعضای لگنی از جمله رحم، جنین و پاها می شود.


ورم پاها در دوران بارداری - آکاپیشگیری از ورم پاها در دوران بارداری با تغذیه
از افزودن نمک اضافی به غذاها پرهیز کنید.
- از خوراکی های نمک دار مانند چیپس، سیب زمینی، آجیل شور، ماهی شور، بیسکویت های شور، شورها و ترشی ها خودداری کنید.

نکته: البته افزودن نمک به اندازه و میزان متعادل به غذاهایی مانند برنج در زمان طبخ لازم است و قطع کامل مصرف نمک توصیه نمی شود.

در پایان این مطلب می توان اینگونه نتیجه گرفت که ورم پاها را می توان با تغذیه مناسب و نخوردن نمک بیش از حد و همچنین با رعایت کردن برخی موارد رفتاری از جمله نحوه خوابیدن تا حد بسیار زیادی کم کرد و حتی جلوگیری شود.حتما در صورت تشدید ورم پاها و یا ورم دست ها در دوران بارداری در اولین فرصت به پزشک و یا ماما مراجعه کنید و وی را در جریان قرار دهید.

تبلیغات