تست مسئولیت پذیری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تست مسئولیت پذیری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تست مسئولیت پذیری


با انجام این تست و نمره گذاری آن می توانید هم میزان مسئولیت پذیری خودتان و هم همسرتان را دریابید و اگر هنوز ازدواج نکرده اید به این موضوع در مورد فرد مقابل دقت و به راحتی از کنارش نگذرید.


مسئولیت پذیر بودن باعث انجام بهتر و صحیح تر کارها می شود.اشخاص مسئولیت پذیر به علت پاسخگو بودن قابل اعتمادترند و جلب اعتماد دیگران یکی از زمینه های مهم پیشرفت و انسان بهتری بودن است.

آزمونی برای مسئولیت پذیری
با انجام این تست و نمره گذاری آن می توانید هم میزان مسئولیت پذیری خودتان و هم همسرتان را دریابید و اگر هنوز ازدواج نکرده اید به این موضوع در مورد فرد مقابل دقت و به راحتی از کنارش نگذرید.

    چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم.
    من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.
    در کارهایم خیلی با برنامه نیستم.
    سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم.
    دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم.
    قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.
    برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم.
    وقتی انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم.
    گاهی آنقدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم.
    من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند.
    به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.
    سعی می کنم کارهایی که بر عهده من است در حد عالی انجام شوند.

بسیاری از عواملی که امروزه سبب جدایی زوجین از یکدیگر می شود بر سر عدم تقبل کارها و امور زندگی است و در اصل به دلیل مسئولیت ناپذیری زوجین یا یکی از آنها حاصل می شود.

کلیـد آزمون

پاسخ ها باید به صورت زیر باشد:

یکی از 4 گزینه (کاملا موافق/موافق/ بی تفاوت/مخالف / کاملا مخالف) را برای پاسخ به سؤالات انتخاب کرده و سپس با توجه به کلید آنها را نمره گذاری کنید.

سؤال یک :کاملا موافق :5 نمره/موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/مخالف:2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال 2 : کاملا موافق :5 نمره/موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال3 : کاملا موافق: یک نمره/موافق: 2 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/ مخالف: 4 نمره/ کاملا مخالف: 5 نمره

سؤال 4 : کاملا موافق :5 نمره/موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال 5 : کاملا موافق :5 نمره/موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال 6 : کاملا موافق :یک نمره/موافق: 2 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/ مخالف: 4 نمره/ کاملا مخالف: 5 نمره

سؤال 7 : کاملا موافق :5 نمره/ موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/ مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال 8 : کاملا موافق :5 نمره/ موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/ مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال 9 : کاملا موافق: یک نمره/موافق: 2 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/ مخالف: 4 نمره/ کاملا مخالف: 5 نمره

سؤال 10: کاملا موافق :5 نمره/موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

سؤال 11: کاملا موافق : یک نمره/موافق: 2 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/ مخالف: 4 نمره/ کاملا مخالف: 5 نمره

سؤال 12: کاملا موافق :5 نمره/موافق: 4 نمره/ بی تفاوت: 3 نمره/مخالف: 2 نمره/ کاملا مخالف: یک نمره

نکته مهم
این آزمون را یک بار در مورد خودتان و یک بار در مورد همسر یا خواستگارتان انجام دهید و ببینید که خودتان و طرف مقابل تان چقدر حس مسئولیت در قبال دیگری و زندگی مشترک دارید.

نمره مسئولیت پذیری شما چند است؟
نمره های خود را جمع بزنید:

اگر جمع نمرات تان بین 21تا 42 شد یعنی شما نسبتا فرد بی مسئولیت و وظیفه نشناسی هستید. معمولا در محل کارتان به دلیل این ویژگی تان مشکل دارید و درکل چندان فرد معتمدی نیستید.

اگر جمع آنها بین 42 تا 84 شد یعنی روی هم رفته نه چندان وظیفه شناسید و نه چندان بی مسئولیت. هر چه نمره شما بالاتر باشد بیشتر مسئولیت پذیرید.

اگر جمع آنها بین 84 تا 06 شد، یعنی شما فرد با وجدان، وظیفه شناس و با مسئولیتی هستید. برای همین در محل کار و جمع خانواده تان روی حرف شما خیلی حساب می کنند.

تست مسئولیت پذیری 3.1/5 21
منبع : salamatnews.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تست مسئولیت پذیری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تست مسئولیت پذیری گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
تبلیغات