افزایش طول عمر با ازدواج


افزایش طول عمر با ازدواج - آکا

یافته های جدید نشان می دهد احتمال مرگ افراد میانسال مجرد دو برابر همسالانشان است که متاهل هستند. تنهایی یکی از علل افزایش احتمال مرگ و میر افراد است.

تاریخ انتشار : 10 فروردین 1392

احتمال مرگ افراد میانسال مجرد دو برابر همسالانشان است که متاهل هستند. افرادی هم که قبلا متاهل بوده اند اما در سنین میانسالی مجرد می شوند نیز با خطر بیشتر مرگ در مقایسه با افراد همسن و سال خود مواجه هستند.
تنهایی یکی از علل افزایش احتمال مرگ و میر افراد است. با این اوصاف، ازدواج سبب طولانی تر شدن عمر افراد می شود البته این مسئله لزوما به معنای آن نیست که تجرد سبب کوتاه شدن طول عمر می شود بلکه عوامل دیگر همراه با تجرد در این مسئله سهیم هستند.

افزایش طول عمر با ازدواج 3.3/5 3
منبع : salamatnews.com
تبلیغات