بخش خانواده ایرانی تبیان
کودکان در قلعه گنج - آکا
معرفی موسسه هما
کودکان در قلعه گنج - آکا

فقر در قلعه گنج

فقر در قلعه گنج
کودکان در قلعه گنج - آکا

خانه ای در همین حوالی

فرزندان آدم (ع) ، سه دسته اند . سه جور هم خانه می سازند . از همه ضعیف تر ها ، با حصیر، چوب نازک ، یا هر آنچه دم دستشان است خانه می سازند...
تبلیغات