نکاتی کلیدی و مهم در خریدن اسباب بازی برای کودکان - آکا

در خرید و انتخاب‌ اسباب‌بازی برای کودکان تا یک سال باید توجه ویژه ای کرده و اصول زیر را رعایت کنید:
رعایت بعضی نکات کوچک در هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان زیر یک سال بسیار مهم است.
در خرید و انتخاب‌ اسباب‌بازی برای کودکان تا یک سال باید توجه ویژه ای کرده و اصول زیر را رعایت کنید:
 
_ به دنبال اسباب‌بازی‌هایی باشید که به کودک در مورد تصاویر، صداها و لمس بیاموزد.
 
_ از جغجغه‌هایی محکم و غیرقابل شکستن استفاده کنید که چند حس کودک را به خود جلب کند.
 
_ از اسباب‌بازی‌های محکم و با رنگ درخشان استفاده کنید به خصوص‌ آنهایی که از خود صدا در می‌آورند.
 
_ اسباب‌بازی‌هایی را انتخاب کنید که هنگامی که کودک آنها را در دهان می‌‌گذارد و گاز می‌گیرد، خطری برای او ایجاد نکند.
 
_ از اسباب‌بازی‌هایی که دارای بخش‌های کوچکی مانند دکمه یا چشم هستند، که وقتی جدا شوند، قابل بلعیده‌شدن هستند یا اسباب‌بازی‌هایی دارای سیم هستند، اجتناب کنید.منبع : yjc.ir

تبلیغات