loading...
3 نکته مهم تربیتی برای کودکان دبستانی - آکا

این 3 نکته مهم را به یاد داشته باشید تا مطمئن شوید، بچه ها سال تحصیلی خوبی را سپری کنند
1 -  بچه های کم سن و سال برای تمرکز روی درس به انرژی نیاز دارند، بنابراین صبحانه وعده غذایی بسیار مهمی برای آنها است. به این توجه کنید که بین صبحانه و نهار کودک چقدر فاصله است و اگر این زمان طولانی است، فیبر و پروتئین را در صبحانه بیش تر کنید.

2 - کیف بچه ها را به هیچ وجه پر نکنید، چون می تواند به کمرشان آسیب بزند. کارشناسان می گویند وزن کیف نباید از 10 تا 20 درصد وزن کودک بیش تر باشد. ترجیحا کیفی بخرید که وزن کتاب ها در آن به طور مساوی پخش شود.

3 - به بچه ها یاد بدهید دستشویی شان را نگه ندارند و از معلم اجازه بگیرند و بیرون بروند. اضطراب -مثلا به خاطر معلم جدید، مشق، دوستان جدید و...- باعث دل درد می شود، اما اگر درد طولانی شد، به دکتر مراجعه کنید. منبع : salamaneh.comتبلیغات