اهمیت رابطه خواهر و برادرها


درمی‌یابید که در زندگی‌تان‌، انسان‌هایی هستند که بدون هیچ‌گونه انتظاری، عاشقانه شما را دوست دارند و اینجاست که به خود می‌قبولانید که با وجود این افراد، هیچگاه تنها نخواهید ماند...........

غریبه های همخون - آکا

طولانی ترین رابطه میان انسانها رابطه میان خواهران و برادران است. طبق آمارهای موجود بیش از هفتاد و پنج درصد مردم بالای 65 سال دست کم یک خواهر یا برادر دارند و رابطه با آنها نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی آنها دارد. بررسی ها نشان می دهد که رابطه میان خواهران و برادران در میانسالی استحکام بیشتری یافته و در دوران پیری نیز تداوم می یابد.

بعد از اینکه فرزندان خانواده به تدریج استقلال می یابند، والدین سالمند از دنیا می روند و افراد به طور کلی تنها تر از قبل می شوند افراد به خواهر و برادر خود وابستگی بیشتری پیدا می کنند. افرادی که با خواهران و برادران خود رابطه نزدیک تری دارند از آرامش بیشتری برخوردارند. زنان در حمایت عاطفی از خواهران و برادران خود نقش موثر تری ایفا می کنند و شاید به همین دلیل افرادی که رابطه گرمی با خواهران خود دارند از روحیه بهتری برخوردار هستند. پژوهشها نشان داده علی رغم ارتباط نزدیکی که میان خواهران وبرادران وجود دارد، اما هنوز پیوند عاطفی آنها با فرزندان و حتی نوه ها قویتر است اما جالب است بدانید که افراد در هنگام بروز مشکل، قبل از مراجعه به فرزندان خود، نخست به خواهران و برادران خود روی می آورند.

 لذا با این اوصاف  اگر شما هیچ‌گاه با خواهران و برادرانتان نزدیک و صمیمی نبوده‌اید، هنوز هم فرصت جبران گذشته و بهبود روابط را دارید.

خواهر و برادر، پیوند خاصی با یکدیگر دارند و قادرند وقتی یکی از آنها دچار مشکل شد و به کمک نیاز داشت، مشکل او را شناسایی و درک کنند. در حقیقت، پیوند خاصی که بین خواهر و برادر وجود دارد، نشان‌دهنده پیشرفت روانشناختی انسان‌هاست. وقتی که شما بتوانید به خانواده‌تان تکیه کنید و بدانید که مورد حمایت آنها قرار خواهید گرفت، قطعا شخص شادتری خواهید بود. به این طریق است که اعتماد به‌نفس‌تان تقویت می‌شود و درمی‌یابید که در زندگی‌تان‌، انسان‌هایی هستند که بدون هیچ‌گونه انتظاری، عاشقانه شما را دوست دارند و اینجاست که به خود می‌قبولانید که با وجود این افراد، هیچگاه تنها نخواهید ماند.

وقتی کمی مسن‌تر شدید، خواهر و برادرتان از بهترین دوستان شما به شمار می‌روند. آنها را بیشتر در زندگی خود احساس خواهید کرد و پیوند میان تان مستحکم‌تر خواهد شد

وجود خواهر و برادر در کنارتان می‌تواند نعمت بزرگی در حل مشکلات و چالش‌های زندگی شما باشد و چون با خواهر و برادرتان در یک خانه بزرگ شده‌اید، ارزش‌های مشابهی دارید و این بسیار مفید است.

حتی در دوران سالمندی نیز مهمترین

تبلیغات