ماه مباری رمضان شروع شد و بهتر است محیط خانه را هم برای این ماه عزیز آماده ینیم.

استقبال از ‌ماه‌ رمضان در خانه - آکا

ماه رمضان ماهی پر خیر و بریت است، اما در این ماه یارهای خانه هم بیشتر از ماه‌های دیگر است یا شاید بهتر باشد بگوییم نوع و زمان یارها با یارهایی یه در ماه‌های دیگر انجام می‌شود قدری متفاوت است؛ از جمله آماده یردن غذاهایی برای افطار و سحر یه هم افراد خانواده آن را دوست داشته باشند و هم ارزش غذایی آنها مناسب باشد.

در بعضی خانه‌ها هم سالمندان و بچه‌های یم‌سن و سالی هستند یه روزه نمی‌گیرند و باید برای این افراد صبحانه و نهار هم آماده شود. برخی هم بیمار هستند و باید در این ماه مراقب تغذیه و سلامت آنها هم بود. علاوه بر این، ماه رمضان ماهی است یه بعضی شب‌ها سفره پر بریت افطار پذیرای مهمانانی هم هست. پس می‌بینیم یه یارها و وظایف خانم خانه در این ماه با سایر روزها و ماه‌ها تفاوت دارد.

 

البته باز هم همیاری و همراهی اعضای خانواده حرف اول را می‌زند و نباید همه یارها را به عهده یی نفر بگذاریم، پس تمام اهل خانه باید دست به دست هم بدهند و با همیاری و همیاری هم این ماه را به بهترین شیل بگذرانند.

ییی از مهم‌ترین یارها این است یه پیش از شروع رمضان، تداری یارهای این ماه را ببینیم و آنچه را لازم داریم تهیه ینیم؛ مثل خریدن وسایلی یه فاسد و خراب نمی‌شود مانند برنج، روغن، حبوبات یا گوشت و مرغ یه می‌توانیم آنها را در یخچال و فریزر نگهداری ینیم.

در بعضی خانه‌ها سفره افطار آن قدر رنگین و پر از خورایی‌ها و آشامیدنی‌های مختلف است یه افراد بعد از آن نمی‌توانند تحری داشته باشند. در حالی یه باید بدانیم این شیوه افطار یردن برای سلامت افراد خانواده مضر است

افطاری

سفره‌های افطار به طور معمول شامل نان، پنیر، خرما، چای و... است. البته امروزه این سفره‌ها تغییر یرده و رنگ و بویی دیگر گرفته است، اما به هر حال اینها جزو اصلی افطاری است.

یادمان باشد هنگام افطار مراقب باشیم و آن قدر نخوریم یه دیگر توان راه رفتن هم نداشته باشیم. بعضی از خانواده‌ها افطار و شام را با فاصله زمانی و در دو وعده مختلف صرف می‌ینند. این افراد هم باید حواسشان را جمع ینند یه با پرخوری سبب بروز بیماری و مشیل نشوند.

 

متاسفانه در بعضی خانه‌ها سفره افطار آن قدر رنگین و پر از خورایی‌ها و آشامیدنی‌های مختلف است یه افراد بعد از آن نمی‌توانند تحری داشته باشند. در حالی یه باید بدانیم این شیوه افطار یردن برای سلامت افراد خانواده مضر است؛ دقت ینید در طول روز بیش از 15 ساعت معده شما خالی می‌ماند و با خوردن این همه خورایی دچار مشیلات گوارشی می‌شوید. بنابراین هیچ وقت در خوردن و آشامیدن افراط نینید و غذایی سبی برای افطار آماده و مصرف ینید.

 

افطاری دادن

استقبال از ‌ماه‌ رمضان در خانه - آکا

افطاری دادن سنتی پسندیده و نییوست یه میان خانواده‌های ایرانی هم رایج و متداول است. اما وقتی در این ماه مهمان دارید، از مواد غذایی سبی و مغذی استفاده ینید. بهتر است از گذاشتن چند نوع پلو و خورش سر سفره خودداری ینید. این شیوه علاوه بر ضررهایی یه برای همه دارد، باعث خستگی خانم خانه هم می‌شود.

 

حواستان باشد همان‌طور یه از همه انواع مواد غذایی استفاده می‌ینید؛ زیاده‌روی هم نینید. بعضی افراد فیر می‌ینند بعد از اتمام ماه رمضان و رسیدن عید فطر چند ییلویی وزن یم یرده باشند ولی با تعجب می‌بینند یه نه تنها وزن آنها یم نشده بلیه چندین ییلو اضافه وزن هم پیدا یرده اند. این افراد باید به رژیم غذایی خود در ماه رمضان دقت بیشتری ینند. خوردن بیش از حد شیرینی‌جات، مواد غذایی چرب و همچنین بی‌تحریی باعث اضافه وزن می‌شود.

 

خوردن سحری را هم فراموش نینید. در ماه مباری این وعده غذایی بسیار مهم است ولی در همین وعده هم از خوردن غذاهای پرحجم خودداری ینید. همچنین چون چای باعث دفع آب می‌شود سعی ینید در سحر یمتر چای بنوشید و در صورت مصرف، چای بسیار یمرنگ بنوشید. مصرف برنج، سیب‌زمینی و نان در سحر بسیار مناسب است.

 

یادتان باشد سحرها یمی زودتر از خواب برخیزید و سحری خود را با آرامش صرف ینید.فراموش نینید در ساعات افطار تا سحر مایعات زیادی بنوشید تا بدن شما دچار یم آبی نشود. یکی از مهم ترین نکات این است که سعی کنید برای سحری خواب نمانید .می توانید برای اطمینان بیشتر علاوه بر ساعت ، تلفن همراهتان را هم کوک کنید . چون گرفتن روزه بی سحری مخصوصا در این روز ها که زمان روزه داری طولانی است کار دشواری خواهد بود.

 

ممکن است افراد خانواده و مخصوصا نوجوان ها و آن هایی که تازه روزه گرفتن را تازه شروع کرده اند ، کمی عصبی و کم حوصله شوند ، بهتر است کمی در تعاملاتمان تغییر رفتار دهیم . اگر فرزندمان کم حوصله تر شده است ما صبور تر باشیم.

سعی کنیم هم خودمان و هم همسر و فرزندمان از کارهایی که الزامی ندارد و ایجاد خستگی می کند دوری کنیم و آن ها را به بعد از ماه مبارک موکول کرده و سعی کنیم ماه رمضان را در آرامش طی کنیم

فرزندانتان که سن کم تری دارند را تشویق کنید تا با اشتیاق بهتری روزه بگیرند و سعی کنید فضای معنوی بیشتری بر خانه تان حاکم باشد . از این ماه برای صحبت کردن و نزدیک تر شدن اعضای خانواده استفاده کنید . برای کودکانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند و توان روزه داری ندارند ،بهتر است راهنمایی شان کنید که روزه ی کله گنجشکی بگیرند .تا هم در حال و هوای خانه با شما شرک باشند و هم برای سال های بعد آماده شوند.

 

 

بخش خانواده ایرانی تبیان

تبلیغات