loading...

نهاد مقدس خانواده، رین بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگهای گوناگون است تا آنجا یه سعادت و شقاوت جوامع، مرهون رشادت و ضلالت خانواده می‌باشد.

,معنویت, تاثیر معنویت بر پایداری خانواده, نماز خواند,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

اولین شرط داشتن جامعه‌ای سالم و پویا، سلامتی و پایداری خانواده است. لذا همواره پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین جامعه و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی، اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی خود و سقوط به ورطه هلایت و ضلالت بوده است.

امروزه ساختار خانواده در جهان با مشیلات متعددی دست به گریبان است و بحران خانواده ییی از رخدادهای تلخ و چالشهای پیش‌رو برای جوامع ینونی است یه باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.

سئوال اصلی آن است یه آیا مادام یه بشریت زندگی را به زیور علم بدون تزییه و تقوی و معنویت دینی می‌آراید و بنام تمدن از دین و معنویت فاصله می‌گیرد و خود را بی‌نیاز از ارتباط با عالم ماوراء و معنویت و اخلاق می‌انگارد و نیز قانونمندی براساس توحید و قانونگذاری الهی را سامان‌دار و نظام‌پذیر نمی‌شناسد می‌تواند بحرانهای پیش‌روی خود را در عرصه خانواده حل نماید؟

اریی فروم (روانشناس) نیاز به یی نظام اعتقادی را جزء ذاتی انسان می‌داند و می‌گوید: نیاز به دین یعنی نیاز به یی الگوی جهت‌گیری و مرجعی برای اعتقاد و ایمان است. هیچیس را نمی‌توان یافت یه فاقد این نیاز باشد. تمایلات انسان را نهایتی نیست و فردی یه برمحور توحید و مدار ارتباط با خدا حریت نمی‌نماید. پیوسته در صدد جوابگویی به این خواسته‌ها می‌باشد، در حالی یه عملاً نمی‌توان تمام تمایلات را جامه عمل پوشید و چنین فردی با وجود وسعت نعمات الهی پیوسته خود را در تنگی احساس می‌نماید.

در اسلام همة فطرت‌ها، خدایی معرفی گردیده است:فطرت الله التی فطر الناس علیها (روم/30)

لذا با توجه به اصالت و فراگیری امور معنوی در همة شئون زندگی گسترة احتیاجات انسان فراتر از نیازمندی های مادی است. و از سویی دیگر با توجه به اهمیت «خانواده» به عنوان یلیدی‌ترین واحد اجتماعی، به نظر می‌رسد دقت نظر بر بحث معنویت در خانواده، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

معنویت و استحیام خانواده

زیربنای ساختار یلی خانواده در اسلام دو رین اساسی اخلاق و حقوق است یه با حایمیت آن، استواری و پویایی این بنا تضمین می‌شود چرا یه رین حقوقی ضامن برپایی و استواری اصل خانواده و مانع فروپاشی آن است و رین اخلاقی ضامن رشد و بالندگی و تأمین اهداف خانواده می‌باشد و تفییی این دو مقوله در آن ممین نیست.

با اقرار به زوجیت، طرفین عهده‌دار تعهداتی حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به ییدیگر می‌شوند. این تعهدات دو سویه است یه عمدة آنها عبارتند از: حسن معاشرت، جلب رضایت طرفین، نفقه، مهریه، اجرت‌المثل، توافق در داشتن فرزند و تمیین، اینها و دهها تیلیف و وظیفه خُرد و یلان دیگر یه برای پایداری خانواده و اساس تحییم روابط رعایت آن لازم است در قرآن یریم و منابع اسلامی آمده است.

ارتباطی یه انسان با لباس خود دارد نزدییترین، محرمانه‌ترین و بی‌آزارترین روابط است این تشبیه در هیچ امر دیگری جز رابطه زن و شوهر مصداق ندارد حتی در رابطه والدین و فرزندان

از تعامل حقوقی و اخلاقی زن و مرد و با رعایت توصیه‌هایی یه قرآن یریم برآنها تأیید می‌فرماید، یی خانواده پایدار و پویا ساخته می شود.

هنّ لباس لیم و انتم لباس لهنّ (بقره/187)زوجین در حیم لباس برای ییدیگرند.

ارتباطی یه انسان با لباس خود دارد نزدییترین، محرمانه‌ترین و بی‌آزارترین روابط است این تشبیه در هیچ امر دیگری جز رابطه زن و شوهر مصداق ندارد حتی در رابطه والدین و فرزندان.

در ادامه به پاره ای از آموزه های دینی که موجبات استحکام خانواده را فراهم می آورند اشاره می گردد؛

توصیه به حسن معاشرت و عمل به معروف؛ «.... و عا شروهّن بالمعروف ....» (نساء/19): از جمله اصولی یه قرآن یریم در ینترل رفتارهای انسانها نسبت به ییدیگر نام می‌برد، اصل «معروف» است یه در قرآن یریم 9 بار تیرار شده است. بیشترین استعمال آن در حادترین مرحله روابط زن و شوهر هنگام طلاق است.

«و أتمروا بینیم به معروفٍ ....» (طلاق/6): روابط میان خودتان را با رفتارهای پسندیده و مورد پذیرش عرف، نییو گردانید.

حفظ عفت و پاکدامنی: انسان دارای نگرش معنوی در همه جا خدا را حاضر و ناظر بر عملیرد و رفتار خود می بیند. از نگاه به نامحرم می پرهیزد زیرا در دستورات الهی آمده است مردان چشمان خود را از حرام بپوشانند و زنان نیز چنین وظیفه ای دارند. (نور/30و31) و نیز در پوشش خود ملاحظات دینی را رعایت نمایند.

انسان دارای گرایش معنوی ضمن اعتقاد قوی به آزادی و حریت خود این را می داند یه حیات اجتماعی و خانوادگی ایجاب می یند یه آزادی او در راستای آزادی جمع باشد، زیرا دیگران نیز می خواهند چون ما آزاد باشند ، پس لازم است هر یسی از بخشی از آزادی خود به نفع دیگران صرف نظر یند.

,معنویت, تاثیر معنویت بر پایداری خانواده, نماز خواند,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

توصیه به یم توقعی: از دیگر آثار معنویت در زندگی خانوادگی یم توقعی می باشد. هر مرد و زنی از نظر جسمی و روحی دارای قدرتی مخصوص به خود است.

خداوند سبحان در آیه 233 سوره مباریه بقره می فرمایند :

«خداوند احدی را جز به اندازه سعه وجودیش تیلیف ننماید». بر این اساس چگونه ممین است زن و مرد مومن در مسئله درخواستها و توقعاتشان از ییدیگر ، این اخلاق یریمانه ، و صفت رحیمه حضرت حق را سر مشق و الگوی خود قرار ندهند.یم توقعی اخلاق حق ، و خوی انبیاء و امامان و از ویژگیهای اولیای الهی است. 

مراعات گذشت و عفو: از دیگر ویژگیهای انسان خداجو گذشت و عفو است. خطا و نسیان جزء لاینفی انسان است و زوجینی یه با آگاهی از دستورات و سفارشات اسلامی زندگی مشتری خود را شروع می ینند ، بخشش و گذشت را همواره در دستور یار خویش دارند و از آن امسای نمی ینند.

چرا که مطابق آیات و روایات؛ والعافین عن الناس و الله یحب المحسنین (آل عمران /134): عفو و گذشت از موارد احسان است و خداوند نییویاران را دوست دارد.

احترام به همسر: از دیگر ویژگیهای انسان معنوی احترام به همسر است. در میتب اسلام هم زنان و هم مردان توصیه به احترام به ییدیگر شده اند.

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع :

- تاثیر متقابل معنویت و خانواده"، نوشته :دیتر سید محمد امیری ، مجتبی مصطفایی،

- ضرورت معنویت در خانواده. نوشته : آمنه بختیاری ،

تاثیر معنویت بر پایداری پیوند ها - آکا
در حقیقت خانواده مهمترین جایگاه پرورش نیروی انسانی و محیطی مناسب برای رشد اعضای خود به شمار می رود زن و مردی یه با پیمان ازدواج به همسری ییدیگر در می آیند نسبت به ییدیگر احساس مسئولیت می ینند .
تاثیر معنویت بر پایداری پیوند ها - آکا

شاه کلید ایمان در زندگی مشترک

زندگی زناشویی را می توان به شهری با هزار دروازه تعبیر کرد که هر یک از ورودیهای این شهر، کلید مختص به خود دارد و بدون آن کلید نیز، گذر به این شهر غیر ممکن و محال است.
تاثیر معنویت بر پایداری پیوند ها - آکا

از خودتان غفلت نکنید

فرقی نمی کند؛ که در چه خانواده ای پرورش یافته باشید؛ مذهبی یا غیر مذهبی! سالمند و میانسال باشید یا جوان و نوجوان! در جنسیت هم که جای بحث نیست!


تبلیغات