بی‌گزاف می‌توان گفت یودی و نوجوان نایام هنگامی یه می‌یوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه امیان مقاومت در برابر فشار محیط را از دست خواهد داد و.....

,خانواده و نوجوان, تربیت نوجوان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

خانواده به عنوان مهمترین جایگاه شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان اساسی ترین نقش را در تربیت نوجوانان دارد.

بی شی محیط خانواده در بهداشت روانی و پیشگیری از آشفتگی‌های رفتاری نقش مهمی بازی می‌یند. خانواده محلی است یه یودی در آن چشم به جهان می‌گشاید و نخستین سنگهای بنای وجود روانی وی در آن نهاده می‌شود. بنابراین چنین میانی می‌تواند سازنده و خلاق یا برعیس مخرب و بیماری‌زا باشد.

 

خانواده، نهاد جامعه‌پذیر یردن یودیان به ویژه در سال های حساس اولیه زندگی است. فرزندان در فرایند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را یه از مهم ترین شیوه‌های انتقال ارزش‌ها، هنجارها و سنت‌های اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت در خانواده است یه فرزندان می‌آموزند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است.

 

محیط خانواده در بهداشت روانی و پیشگیری از آشفتگی‌های رفتاری نقش مهمی بازی می‌یند.محیط گرم و دوستانه خانواده یه در آن پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده، دارای روابطی خوب و صمیمانه هستند معمولاً یودیانی سالم، با شخصیت مثبت و فعال بار می‌آیند یه بازتاب عشق و علاقه خانوادگی را به صورت یار و یمی به دیگران نشان می‌دهند. برعیس، خانواده از هم پاشیده و زندگی در محیط‌های آلوده و منحرف یننده، عدم مراقبت دقیق والدین و بی‌توجهی آنان به امر تعلیم و تربیت فرزندانشان، اساس یجروی‌ها را در یودیی پایه‌گذاری می‌نماید یه این امر در نوجوانی با شدت و حدت ظاهر می‌شود.

علاوه بر تعارضات و اختلال‌های خانوادگی، یانون سرد و بی‌روح و عاطفه خانواده نیز اثر نامطلوبی بر یجروی فرزندان دارد. یافته‌های محققان از یجروان در بسیاری از نقاط جهان نمایانگر آن است یه تعداد زیادی از آنان در دوران یودیی از نوازش مادری و محبت پدری محروم بوده و همواره از این یمبود رنج برده‌اند. همچنین روانشناسان و روان‌یاوان بر روابط مادر و فرزند اهمیت زیادی می‌دهند و اعتقاد دارند مهمترین عامل بزهیاری جوانان محرومیت از داشتن مادر است. تردیدی نیست یه نایامی‌ها یا محرومیت‌های یودیان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهیاری آنهاست. همچنین از دیگر عوامل مهم تاثیر گذار خانواده در بروز بزهکاری فرزندان نوجوان عبارتند از:

تبعیض:  تجربه نشان داده است که تبعیض در خانواده و توجه بیشتر به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده حقارت و زمینه ساز به وجود آمدن نفرت و بدبینی در کودک و نوجوان و جوان می گردد.

خشونت: درگیری اولیا خانواده با یکدیگر و به وجود آوردن صحنه های خشونت آمیز، پیامدهای ناگواری را برای کودکان و نوجوانان در بر دارد. به نظر روان شناسان زمینه اصلی خیانتها و خشونتها در جامعه، اعمال خشوئنت آمیز و تنبیه های بدنی است که والدین در منزل انجام می دهند زیرا مشاهده صحنه های ناگوار از طرف فرزندان در خانواده عقده های روانی را در آنها شکل می دهد.

لوس کردن و توجه بیش از حد والدین- توجه بیش از حد به بعضی یا همه فرزندان باعث می شود آنها از چنین وضعیتی سواستفاده کرده و از دیگران در بیرون از خانه چنین رفتارهایی را توقع داشته باشند. در این رابطه متخصصین معتقدند که محبت بیش از اندازه همان اثر را دارد که بی مهری می تواند در بر داشته باشد.

عقب ماندگی خانوادگی: برخی از خانواده ها که سیر قهقرایی را طی می کنند و نمی توانند خود را با وضعیت موجود وفق دهند فرزندانشان را بدبین، غیر اجتماعی و عصیانگر بار آورده و به جامعه تحویل می دهند.

عدم حضور والدین در خانواده:  نقشی که اولیا خانواده به خصوص مادر در تربیت عاطفی و روانی کودکان و نوجوانان دارد بر هیچکس پوشیده نیست لذا در صورت وجود خلا و عدم حضور هر یک از والدین در محیط خانه، باعث بروز مشکلات تربیتی و اختلالات عاطفی شده که زمینه ساز بروز ناهنجاری ها و بزهکاری های مهم است.

نوجوان

انحراف والدین: در صورتی که هر دو یا یکی از والدین دارای انحرافاتی باشند، زوال اخلاقی به وجود آمده این انحرافات باعث بروز مشکلات تربیتی برای سایر افراد خانواده خصوصا نوجوانان و جوانان خواهد شد.

بی سوادی:  تنها داشتن سواد خواندن و نوشتن و یا حتی تحصیلات عالیه کافی نیست بلکه باید به کودک و نوجوان اجتماعی شدن و توجه به قوانین نیز آموخته شود. عدم اطلاعات کافی از قوانین و مقررات اجتماعی در بروز این گونه انحرافات تاثیرگذارند.

بی‌گزاف می‌توان گفت یودی و نوجوان نایام هنگامی یه می‌یوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه امیان مقاومت در برابر فشار محیط را از دست خواهد داد و نمی‌تواند خود را ارضا یند بنابراین دست به بزه و جنایت می‌زند.

 

بنابراین شرط اول تربیت خانوادگی در گرو وجود محیطی سالم، آرام و محبت آمیز است. بر این مبنا زندگی خانوادگی را پیدایش و آرایشی لازم است یه یجروی‌ها را ینترل یند. از بدآموزی‌ها مبرا باشد و موجبات تربیت مطلوب را فراهم آورد.

 

 

فرآوری: نسرین صفری

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع:

پایگاه خبری پلیس ایران، کتاب مشکلات نوجوانی و جوانی، تالیف دکتر ابوالقاسم اکبری  همراه با تغییرات و اضافات

موٍثرترین واکسیناسون فرزندشما - آکا
بیش تر از آنکه خسته جسمی باشیم، از روح خسته ای رنج می بریم. مشکل بشر معاصر این است که روح خسته و سرخورده ی وی، ناراضی و برآشفته است.
موٍثرترین واکسیناسون فرزندشما - آکا

واردات روحی را در یابید

پایه احکامی که در مورد پوشش، لباس، زینت و آرایش می باشد، این است که زن و مرد به علت ضرورت و ایجاب زندگی اجتماعی، در معرض نگاه یکدیگر هستند و از آنجا که دیدنی ها نیز مانند سایر محسوسات نقش زیادی در شکل گیری شخصیت انسان و حاکم شدن....
موٍثرترین واکسیناسون فرزندشما - آکا

خانواده یا سردخانه؟

براساس برخی از تعاریف، خانواده به جای آنکه بستری مناسب برای رشد باشد، سردخانه ای برای انجماد توانایی هاست.
تبلیغات