,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
,گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان - دهمین تولد تبیان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

گفتگو های خودمانی با مدیران تبیان

الف ) مدیری با ایده ی جهانی شدن ( مصاحبه با جناب آقای دکتر طالب پور)

ب )مدیر ،مهربان و کاردان ( مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آقامیری )

ج) با جذبه اما صمیمی (مصاحبه با جناب آقای مهندس محمد رضا اسماعیلی)

د)جوان؛ اما باتجربه و توانا ( مصاحبه با جناب آقای مهدوی)

ه) دلسوز و پرتلاش ( مصاحبه با سرکار خانم حسینی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :::

 

تبلیغات