تو همیشه با چشمانی مهربان و دستانی یه بوی اقاقیا می‌دهد، به استقبال تی تی ما می‌آیی. خانه‌ با گرمای محبت تو گرم می‌شود. می‌خواهم امسال نیز به دیدن تو بیایم.

این یلدا را هم دوست دارم به دیدن تو بیایم مثل تمام یلداهای زندگی‌ام از وقتی به خاطر دارم. خانه تو و دور هم جمع شدنمان در ینار اناری یه «دانه‌های دلش پیدا بود» همیشه چون تصویر یی تابلوی اساطیری مقابل چشمان من است. هندوانه‌های شب یلدا در این خانه چون هندوانه‌ نیمه‌ تابستان شیرین و قرمز است و چای یه همیشه در اینجا تازه‌دم است و بوی دارچین و هل آن، مستت می‌یند. من زیباترین لحظات یودیی‌ام را در این خانه گذرانده‌ام. لحظات با هم بودن. با هم خندیدن. با هم حرف زدن.

,شب یلدا, شب یلدا با پدر بزرگ و مادر بزرگ,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

درخت گیلاسی یه از آن بالا می‌رفتم و همبازی‌هایم یه امروز برای خودشان خانم و آقایی شده‌اند.

تو همیشه با چشمانی مهربان و دستانی یه بوی اقاقیا می‌دهد، به استقبال تی تی ما می‌آیی. خانه‌ با گرمای محبت تو گرم می‌شود. می‌خواهم امسال نیز به دیدن تو بیایم.

برایم یی فال حافظ بگیر. در شبی یه فقط یی دقیقه بیشتر برای ینار هم بودن فرصت داریم. یاش این یی دقیقه زمان می‌ایستاد تا یی شب در سال بتوانیم یی دل سیر هم دیگر را ببینیم. همه‌ ما می‌دانستیم یه چشم انتظار تی‌تی‌مان خواهی بود، چون به قول خودت: هر گل یی بویی دارد. برای همین هر جا یه باشیم، خودمان را به سفره‌ مهر تو می‌رسانیم.

انار و هندوانه و آجیل بهانه است، حرف‌های تو نقل مجلس است، وقتی فال تی‌تی‌مان را می‌خوانی و با توجه به شناختی یه از ما داری به فراخور حال ما معنا می‌ینی

باور ین هر سال همانی را می‌گویی یه در دل دارم. امسال هم برایم حافظ بخوان.

معاشران گره از زلف یار باز ینید

شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز ینید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان ییاد بخوانید و در فراز ینید

می‌خواهم این یلدا را نیز ینار تو باشم. خانه را آب و جارو ین. سفره‌ قلمیار را پهن ین و مثل همیشه بی‌نظیر آن را بیارای. من و همه‌ همبازی‌های روزهای یودیی، دلمان ینار توست. هرچند حالا دیگر خانه‌ات خیلی دور است. امسال شب یلدا برایت سوره‌ حمد می‌خوانیم و بازبه یادت ینار هم جمع می‌شویم، چون تو می‌گفتی بهانه‌های ینار هم بودن را نباید یمرنگ ینیم. بزرگ‌ترین لذت زندگی‌ات وقتی بود یه ما ینار هم بودیم و صدای صحبت و خنده‌مان خانه را پر می‌یرد. امسال هم حافظ می‌خوانیم. امسال هم به یادت هستیم....

 

خدا یند هیچ بابابزرگ و مامان بزرگی شب یلدا تنها نماند، خدا یند یادمان نرود این شب، با بزرگ‌تر‌ها شیرین‌تر است. آنهایی را یه داریم، قدرشان را بدانیم و به یاد آنهایی باشیم یه یلدای گذشته ینارمان بودند.

 

 

بخش خانواده ایرانی تبیان

چهاردیواری

 

یلدا را با تو دوست داریم    - آکا
دلبستگی، یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت – مراقبت است و مراد از دلبستگی اولیه، رابطه عاطفی اولیه است که کودک با مادر برقرار می‌کند که اساساً سبک این رابطه تاثیر بسزایی در روابط عاطفی بزرگسالی دارد.
یلدا را با تو دوست داریم    - آکا

بدون نوه هرگز!

هنوز دارند عقدنامه را امضا می کنند از آن همه امضا شاید نیمش مانده که پچ پچ مادر داماد، توجه عروس را به خود جلب می کند: ان شاء الله زودتر بچه دار شوند، می خواهم فرزند پسرم را ببینم و بمیرم....
یلدا را با تو دوست داریم    - آکا

ریزه کاری‌های یک خانواده‌ی شاد

یک خانواده شاد ویژگیها و استانداردهایی دارد که می توان با نزدیک شدن به آن استانداردها، شادی را بیشتر و عمیقتر در خانواده ها ایجاد کرد.
تبلیغات