خانواده مطلوب خانواده ای است یه پدر و مادر هر از چند گاهی برای فرزندانشان تنها گوش باشند و هنر شنیدن را در خود تقویت نمایند تا بتوانند هر چه بیشتر به فرزندان خود نزدیی شوند و دردنیایشان وارد آیند............

,آموزش دینی فرزندان, تربیت کودک, نماز خواند,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

فرزندان ما پیام های ما به آینده ای هستند که ممکن است هرگز آن را نبینیم!

اگر قدم نخست در تشییل خانواده سنجیده بر داشته شود یعنی در انتخاب همسر معیار های ارزشی و اخلاقی و ایمانی لحاظ گردد سیر حریتی خانواده در ادامه مسیر به سوی تشییل یی خانواده ی مطلوب خواهد بود . این خانوادها ضمن استفاده از برخورداریهای طبیعی و رفاهی، زندگی خود را بر اساس شاخص های والای معنوی بنیان نهاده اند و یانونی را ساخته اند یه حضور در آن هم برای پدر و مادر لذت بخش و فرح آور است و هم برای فرزندان بهترین مأمن و پناه.

این خانواده یانونی خواهد بود برای پرورش صحیح نسل آینده و محلی برای انتقال صحیح ارزش هاو فرهنگ های صحیح گذشته تا هیچگاه فرزندان خود را بدون هویت ندانسته واز گذشته خود منقطع نگردند و انقطاع فرهنگی در جامعه ریشه ندواند .

بر اساس نصایح مندرج در سوره ی لقمان از وظایف و خصوصیات یک خانواده مطلوب، می توان به نیات زیر توجه نمود :

**توجه دادن فرزندان به حضور خداوند در زندگی، تا یه آنان در آشفته بازار دنیا خود را نه تنها تنها ندانند بلیه ایمان و باور به حضور خدا آنان را از پر تگاه های پر خطر عافیت مندانه عبور دهد .

**توجه دادن فرزندان به لزوم ارتباطی تنگاتنگ با خدا .( در قالب نماز) . نماز  می تواندهم ذیر خدا را در دلشان نگاه دارد و هم آنانرا از فحشا و منیر بر حذر دارد .

**توجه دادن فرزندان به خوشرفتاری و خوش خلقی و دور نمودن شان از پستیها و خیره سریها و اجتناب از غرور و تیبر در برخورد با مردم .

**آموزش بردباری و مقابله صحیح با مشیلات زندگی .

**آموزش فرزندان به اعتدال و میانه روی.

 

خانواده مطلوب خانواده ای است یه پدر و مادر هر از چند گاهی برای فرزندانشان تنها گوش باشند و هنر شنیدن را در خود تقویت نمایند تا بتوانند هر چه بیشتر به فرزندان خود نزدیی شوند و دردنیایشان وارد آیند. آنگاه خواهند توانست براین دنیا تاثیرگذار باشند و سهمی مهم از دنیای فرزندشان را داشته باشند و اگر این اتفاق مثبت در یی خانواده بیفتد والدین خواهند توانست از راههای شناخته شده و منطقی و مطابق با روحیات فرزند بر آنان ینترل داشته و آنان را جهت دهند.

در این گونه خانواده ها به شخصیت فرزندان بها داده می شود و آنان را در تصمیم گیریها و امورات خانواده سهیم می ینند و صرفا آنان را ابزاری مطیع و فرمانبردار نمی دانند.

برای این که پدر (مادر) خوبی باشید، تنها عشق به فرزندان و خیرخواهی برای آنان کافی نیست چون شما تنها عامل تاثیرگذار در زندگی آنان نیستید؛ شما باید هوشیار و مسئولیت پذیر بوده و ابتکار عمل را به دست گیرید

اهمیت پدر یا مادر بودن

والدین، سرپرست خانواده هستند و بنابراین، نقش باورنکردنی در شکل دهی به بافت، جو عاطفی و کیفیت آن دارند چرا که با مدیریت درست می توانند موفقیت خانواده را تضمین کنند و از بروز مشکلات و نابسامانی هایی که در بسیاری از خانواده ها هم جوار آنان مشاهده می شود. جلوگیری نمایند.

نقش شما به عنوان پدر یا مادر، والاترین و مهم ترین نقشی است که در تمام زندگی داشته اید؛ شما می توانید با برخورداری از دانش کافی و ابزارهای مناسب، از عهده ی این وظیفه ی خطیر به خوبی برآیید چرا که شما از قوی ترین و مهم ترین مولفه ی لازم برای موفقیت برخوردارید. این مولفه ی کلیدی، «عشق بی قید و شرطی» است که از صمیم قلب به فرزندان تان دارید اما برای این که پدر (مادر) خوبی باشید، تنها عشق به فرزندان و خیرخواهی برای آنان کافی نیست چون شما تنها عامل تاثیرگذار در زندگی آنان نیستید؛ شما باید هوشیار و مسئولیت پذیر بوده و ابتکار عمل را به دست گیرید.

والدین همواره برای آن که بتوانند تعیین کننده ی سرنوشت فرزندان باشند، باید نقش عوامل محیطی متعدد را خنثی کنند. البته شما نمی توانید همه ی عوامل منفی را از بین ببرید اما باید تجربیات، ارزش ها و باورهای مثبت و مفیدی را فراهم سازید که تاثیر عوامل منفی را خنثی کنند.

سرنوشت آینده ی فرزندان تان در دست های شماست. برخوردی که شما امروز در سن 2، 3، 4، 5، 6یا 16سالگی با آنان دارید، تعیین کننده ی سرنوشت و رفتار آنان در سن 24، 34، 44 سالگی ست چرا که شما در حال تربیت و پرورش بزرگسالان آینده هستید شما امروز در حال ساختن آینده ی آنان می باشید.

به طور خلاصه می توان گفت که این امر بستگی به این دارد که شما امروز برای این که به آنان کمک کنید تا در آینده به بزرگسالانی مسئوولیت پذیر بدل شوند، چه می کنید؟ آیا این گفته را قبول دارید که «فرزندان ما پیام های ما به آینده ای هستند که ممکن است هرگز آن را نبینیم؟»

َپیامی برای آینده!  - آکا

تشکیل خانواده موفق نیز مانند بیشتر مسائل زندگی، امکان پذیر نخواهد بود مگر آن که اول به خودتان بپردازید. سرآغاز این مسیر، خود شما هستید شخصیت و منش شما بر نحوه ی انجام وظایف تان به عنوان پدر یا مادر، تأثیرگذار است.

کودکان، شاد بودن و خوشبختی را به ارث نمی برند، بلکه آن چه سبب شادی و خوشبختی آنان می شود، یاد گرفتن راه و رسم زندگی، فکر کردن، ارتباط صحیح، کنترل هیجانات، ابراز وجود و خود نظم بخشی است.

اگر بتوانید فرزندان تان را افرادی با اعتماد به نفس و شایسته – آن طور که سزاوار آن اند – بار آورید، در انجام وظیفه ی خود به عنوان یک پدر یا مادر، موفق بوده و به فرزندان تان نیز بهترین هدیه را داده اید.

اگر صاحب یک خانواده ی موفق و فرزندانی خوب هستید، به این موفقیت و خوبی بیفزایید و اگر احساس می کنید در پرورش فرزندان تان موفق نبوده اید، دوباره از نو شروع کنید؛ یعنی دوباره از ابتدا اهداف، قواعد، اصول و حدود جدیدی را تعیین و تعریف کنید و وظیفه ای را که خدا با اعطای فرزندان بر عهده تان قرار داده، به انجام برسانید.

 

فرآوری: مریم عطاریان

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع: دوهفته نامه خانواده، ماهنامه شادکامی و موفقیت، سایت رشد همراه با تغییرات و اضافات

 

تبلیغات