یک نگاه با عشق - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد یک نگاه با عشق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

اذیت و ناراحتى هاى آنان راتحمل نما، هم چنان یه آنان آزار و اذیت تو را در دوران یودیى به جان خریدند.

یک نگاه با عشق
,حقوق پدر و مادر,نیکى به پدر و مادر,دعا در حق پدر و مادر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

خداوند متعال از همان روز نخست یه انسان را آفرید و از حضرت آدم و حوا، نسل بشر را تداوم داد، توسط تمام پیامبران الهى، مقام و منزلت پدر و مادر را بیان یرده و حقوق عظیم آنان را به فرزندان اعلام نمود.

خداوند متعال در کاملترین دین خود و در کتاب آسمانی اش ، عالى ترین آموزش اخلاقى ، یه در حقیقت، بارزترین منشور حقوق بشر مى باشد، را به نمایش مى گذارد و حقوق پدر و مادر را در ینار توحید، یه بالاترین هدف ادیان الهى است، بیان یرده و مى فرماید:از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم یه جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر نییى و احسان نمائید. بقره /83

خداوند متعال در آیه 23 و 24 سوره اسراء به حقوق دیگرى اشاره یرده و فرزندان را به مهر ورزى به والدین دعوت مى یند:بالهاى تواضع خویش را از محبت و لطف ، در برابر آنان فرود آر!

دوستی می گفت: اگر بالهایت که با آنها پرواز می کنی را بر سر راه پدر و مادر از سر کوچکی قرار دهی، حق آنها را به جای آوردی! توضیح بیشتر آن که اگر پزشک هستی، دانشمند هستی، مدیر و یا هر سمت و شغلی که داری، برای آنها همیشه بچه باش، مثل زمان کودکیت ، و هرگز علم و دانش و پول و ثروت خود را ، به رخ آنها مکش.

امام صادق علیه السلام مى فرماید: نییى به پدر و مادر از معرفت عمیق شخص به پروردگارش سرچشمه مى گیرد، زیرا هیچ عبادتى در رساندن یی فرزند به رضایت پروردگار متعال ، سریع تر و نزدیی تر از نییى به پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا نیست ، چون یه حقوق والدین از حق خدا ناشى مى شود به شرطى یه پدر و مادر در راه دین خدا و سنت پیامبر صلى الله علیه و آله باشند. چون چنین پدر و مادرى هیچ گاه فرزندشان را از راه خیر به سوى شر و از طاعت به سوى عصیان دعوت نمى ینند، پس در معاشرت با آنان مدارا و ملایمت ین ! اذیت و ناراحتى هاى آنان راتحمل نما، هم چنان یه آنان آزار و اذیت تو را در دوران یودیى به جان خریدند، و درخورای و پوشای همچنان خداوند متعال به تو وسعت داده تو هم آنان را در مضیقه قرار مده ،چهره ات را از آنان بر مى گردان ، صدایت را از صداى آنان بالاتر مبر، یه این در حقیقت تعظیم خداست و با آنان نییو سخن بگو و نرم و لطیف باش ، همانا یه خداوند پاداش نییویاران را ضایع نمى یند.( مستدری الوسائل ، ج 15، ص 197)

احسان، یی مفهوم وسیع و دامنه دار است یه به یی یا چند یار نیی محدود و منحصر نیست و هر یار شایسته‏اى یه منفعت مادى یا معنوى براى انسان در برداشته باشد، احسان شمرده مى‏شود.

1-  نیکی و احسان

خداوند متعال می‏فرماید: «و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آنها، نزد تو به سن پیری رسیدند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و آنها را از خود مران و بزرگوارانه با آنها سخن بگو»

احسان، یی مفهوم وسیع و دامنه دار است یه به یی یا چند یار نیی محدود و منحصر نیست و هر یار شایسته‏اى یه منفعت مادى یا معنوى براى انسان در برداشته باشد، احسان شمرده مى‏شود.

از انفاق و رسیدگى به امور مادى و معیشتى پدر و مادر، احسان به آنها است، تا وقت دکتر گرفتن و نظارت بر مداوای آنان، در بعد پایین تر از ظرف و میوه شستن برای آنها تا نظافت منزل و آنها را به سفر بردن.

بزرگان می گویند، قبل از این که پدر و مادرت چیزی بخواهد و آن را بر زبان آورد، سعی کن آن را برایش تهیه کنی.

2 -قدر شناسی

خداوند متعال می فرماید«ان اشکر لی ولوالدیک‏» لقمان / 14 ، «شکر مرا بجاآور [که خالق و منعم اصلی تو هستم] و از پدر و مادرت قدردانی کن .»

,حقوق پدر و مادر,نیکى به پدر و مادر,دعا در حق پدر و مادر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

3-نگاه مهرآمیز

رسول گرامی اسلام فرمودند: نگاه مهرآمیز به پدر و مادر عبادت است .

شاید اگر کسی با دیده ی محبت به مادر و پدرش بنگرد، گذر زمان و سختی های دوران را در چهره ی شکسته آنان ، نیک دریابد.

4- حق دعا و طلب آمرزش‏

قرآن یریم فرزندان را فرمان مى‏دهد یه براى پدر و مادرتان دعا و از خداوند براى آنها طلب آمرزش ینید، بگو: پروردگارا! همان گونه یه آنها مرا در یوچیى تربیت یردند، مشمول رحمت شان قرار بده. (سوره اسراء، آیه 24)

دعا در حق پدر و مادر، به زمان حیات آنها اختصاص ندارد و پس از درگذشت آنها نیز باید به یاد آنها بود و بر ایشان طلب مغفرت و آمرزش یرد‏،پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مومنان را در آن روز یه حساب بر پا مى‏شود، بیامرز(سوره ابراهیم، آیه 41)

زیارت مزار پدر و مادر ، قرائت قرآن ، انجام اعمال نیک به نیت آنها و ... از جمله کارهای نیک پس از مرگ آنهاست.

 

فرآوری: زینب عشقی

بخش خانواده ایرانی تبیان

با نگاهی به کتاب:حقوق متقابل والدین و فرزندان، عبدالکریم پاک نیا

,حقوق پدر و مادر,نیکى به پدر و مادر,دعا در حق پدر و مادر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
کودکان ما نیاز دارند که والدین با نوازش و بوسیدنشان کانون خانوادگی و شرایط حیات را برای آنها گرم و دلفریب ساخته و زمینه ساز اطمینان و اعتماد آنان نسبت به زندگی باشند و.......
,حقوق پدر و مادر,نیکى به پدر و مادر,دعا در حق پدر و مادر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

پیچ بحران درجاده زندگی

گاهی شرایطی پیش می‌آید که برنامه عادی و طبیعی زندگی به هم می‌ریزد و دیگر اوضاع خانه و خانواده مانند روزهای قبل نیست.
,حقوق پدر و مادر,نیکى به پدر و مادر,دعا در حق پدر و مادر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

تأثیرگذاری ماه رمضان را دست‌کم نگیرید

دانش پورشفیعی : در میان مراسم مذهبی دو دسته از روزها و شب‌ها از یاد بچه‌های دیروز و امروز نمی‌رود؛ به هیچ روی. این‌ها همیشه در اذهان جای ثابتی برای خود دارند طوری‌که در تمام زمان‌ها این جایگاه شاید اندکی کم‌رنگ شود اما پابرجا می‌ماند.
یک نگاه با عشق گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات