سه سال است که ازدواج کرده ام و فرزندی ندارم. ازدواج ما سنتی بود و با رضایت خانواده هایمان انجام شد اما هنوز چند ماهی از آن نگذشته بود که مشکلات همسرم با خانواده ی من شروع شد...

فتنه

اگر کسی از شما این سوال را بپرسد به او چگونه پاسخ می دهید؟(در قسمت نظرات ما را همراهی کنید)

 

مادرم می گوید: زن تو فتنه گر است! از وقتی عروس این خانواده شده ، باعث حرف و حدیث و اختلافات زیادی شده است که دیگر عروس ها را هم تحت تاثیر خود قرار داده. از طرفی همسرم می گوید: مادر تو زور گو و خودخواه است. او حرف هیچ کس را قبول نمی کند ومن نمی توانم این وضع را تحمل کنم...

نمی خواهم از مادرم طرفداری کنم اما از طرفی همسرم در خانواده ی خودش نیز با زن برادرهایش مشکل دارد. او حتی در آپارتمانی که زندگی می کنیم با برخی از همسایه ها دوست شد اما خیلی زود رابطه اش با آنها به هم خورد.

 

 نمی دانم چگونه این اخلاق همسرم را تغییر دهم و کاری کنم که بتواند با دیگران بدون مشکل ارتباط برقرار کند ...

 

 

بخش خانواده ایرانی تبیان

تبلیغات