loading...


تاثیرفشارهای عصبی دوران بارداری روی کودک - آکا

 

تحقیقات نشان می دهد: کودکانی که مادرشان در هنگام بارداری تحت فشار عصبی بودند مستعد مشکلات رفتار و ذهنی مانند بیش فعالی هستند.

آخرین پژوهش ها در "امپرایال کالج لندن" نشان می دهد: اختلافات خانوادگی و برخوردهای تنش زا به خصوص در آسیب زدن به مغزجنین در دوران بارداری نقش به سزایی دارد.

 

تاثیرفشارهای عصبی دوران بارداری روی کودک - آکا

 

بنابراین ؛ دانشمندان علت این امر را برخورد هورمون استرس کورتیزول با جفت می دانند.همچنین نوزادانی که بیش از همه در دوران جنینی در معرض کورتیزول قرار می گیرند در 18 ماهگی هوش پایینی دارند و همچنین مضطرب و وحشت زده هستند.بر اساس نتایج این تحقیق مهمترین عامل استرس زا برای مادران اختلافات خانوادگی و خشونت همسر است.

 

یادآور می شود: با اینکه عوامل ژنتیکی و جو خانه پس از تولد نیز بر رشد نوزاد تاثیر دارد اما نقش استرس مادران نیز در این میان حائز اهمیت است.

دوران بارداری,فشارهای عصبی, فشارهای عصبی دوران بارداری, تاثیرفشارهای عصبی دوران بارداری روی کودک ,بیش فعالی کودک ناشی از فشارهای عصبی دوران بارداری دوران بارداری,فشارهای عصبی, فشارهای عصبی دوران بارداری, تاثیرفشارهای عصبی دوران بارداری روی کودک ,بیش فعالی کودک ناشی از فشارهای عصبی دوران بارداری


مرتبط با روانشناسی

  • وقتی والدین خطرناک می شوند


تبلیغات