رازهایی برای مردان - آکا

 

برای هر روز از ماه, گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است.روز را در ساعت مناسبی آغاز کنید. گفتار را چند بار تکرار کنید.

 

دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت یک زمزمه و سپس در فکرتان تکرار کنید.با هر بار تکرار , بگذارید کلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر نا خود آگاه تان شود.

 

به تدیج مفهوم کاملی از این گفتارها به دست خواهید آورد که اگر بخواهید آنها را طی یک دوره یاد بگیرید در پایان حقایق ارائه شده با شما یکی خواهد شد.آن صفحه ای که گفتار روزتان هست طی روز باز کنید در هر فرصت آن را مرور کنید.

 

حتی المقدور آن گفتار را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید.شب قبل از خواب چند بار دیگر گفتارتان را مرور کنید.سعی کنید اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب کنیدو بگذارید با ضمیر آگاهتان یکی شود.

 

رازهایی برای مردان - آکا

 

روز اول

 

به دیگران آزادی بده تا خودشان باشندبا خودت سختگیر باش ,ولی با دیگران با ملایمت رفتار کن .

 


روز دوم

 

بیشتر به نیروی تفکر متکی باش تا نیروی جسم .

 


روز سوم

 

خودت فکر کن نگذار که دیگران برایت فکر کنند

 


روز چهارم

 

عقاید را به دیگران تحمیل نکن.بلکه آنها را با ملایمتبه سمت دیدگاه های خود هدایت کن

 


روز پنجم

 

از درون قوی باش تا به دیگران هم قدرت بدهیمانند درخت بلوط تنومندی که سایه اش موجودات دیگر را پناه می دهد

 

 

روز ششم

 

برای دیگران , دوستی صادق باش و خود را خدمتکای بدان که همواره در صدد خدمت به دیگران است

 


روز هفتم

 

سعی کن در هر کاری که انجام می دهی بهترین باشی , برای دستیابی به این هدف , لازم

 

نیست دائما در صدد رقابت با دیگران باشی , بلکه این هدف را باید درون خودت پرورش بدهی

 

رازهایی برای مردان - آکا

 

روز هشتم

 

همیشه با درستی و صداقت زندگی کن .به ندرت و با احتیاط قولبدهو اگر قول دادی ,در هر شرایطی به آن وفادار بمان .

 

موفقیت واقعی را تنها با صداقت می توان یافت

 

 

روز نهم

 

به خودت مغرور نشو جهان پیرامون بسیار بزرگ تر از توست .درجریان آن شناور باش و بدان قدرتی که تو را به حرکت در میآورد بسیار قوی تر از توست .

 


روز دهم

 

فکر من مال من را از سرت بیرون کن . خود را فقط جزئی بدان از حقیقت بسیار بزرگ

 


روز یازدهم

 

شمشیر عقل را در آتش عمل شکل بده . فکری را دنبال کن که نه فقط منطقی , بلکه عملی هم باشد.

 


روز دوازدهم

 

خود را در حصار دلیل و منطق حبس نکن , زیرا منطق تنها از راه های رسیدن به حقیقت استوره حقیقت فراتر از منطق است.نگذار که منطق تو را بفریبد .استدلال زمانی دوست توست , که الهام آن را هدایت کند .

 


روز سیزدهم

 

درست یا غلط بودن هر چیز را در قلبت احساس تا قدرت استدلال ذاتی و واقعی ات پرورش یابد قدری خود را از نقطه نطرات دیگران جدا کن .

 


روز چهاردهم

 

از منطق برای سرکوبی دیگران استفاده نکن . بلکه در بحث ها با ملایمت و به عنوان ابزاری برای روشن ساختن موضوع از آن استفاده کن

 

رازهایی برای مردان - آکا

 

روز پانزدهم

 

در بحث بی غرض و منصف باش . بگذار حقیقت راه نکایت باشد نه تمایل به غلبه کردن .بدان که دستیابی به حقیقت تنها پیروزی ای است که ارزش تلاش دارد

 


روز شانزدهم

 

مهربانی و مراعات حال دیگران , هر دو از نشانه های قدرت درونی است .عقاید دیگران را در کنار عقاید خودت بپذیر و به یاد داشته باش که تسلط بر خود بزرگترین پیروزی است

 


روز هفدهم

 

با خودت محکم و قوی ,و با دیگران با ملایمت رفتارکن.

 

 

روز هجدهم

 

قدرت درونی خصوصا در مردان , بیش از آن که فکرش را بکنی بستگی به کنترل امیال جنسی دارد مردانگی را در خوشتنداری بدان, نه در آوردن امیال .....

 

 

روز نوزدهم

 

برای این که ماهیت تمایل جنسی ات را تغییر دهی , احساس کن انرژی این تمایلات دائما از قسمت پایین ستون فقراتت به سمت بالا و از آن جا به مغز جریان دارد . از این تمرین لذت زیادی خواهی برد

 

 

روز بیستم

 

برای تقویت اراده وظائف سخت را قبول کن و سعی کن آنها را کامل انجام دهی روزی یک کار را که باعث تقویت اراده شود انجام بده

 


روز بیست و یکم

 

به دنبال ستاره آقا منشی باش , حتی اگر آن ستاره برای کس دیگری ندرخشد ...

 

 

رازهایی برای مردان - آکا

 

روز بیست و دوم

 

اقتدار شخصیت را با پایبندی به تعهدات افزایش بده , نه با تحمیل عقایدت را به دیگرانروز بیست و سوم

 

مانند درخت کاج باش . ریشه های محکمت در زمین و شاخه های آرمان هایت بر بلندای آسمان باشد

 


روز بیست و چهارم

 

هدف از انجام هر کاری , ایجاد شادی باشد

 

 

روز بیست و پنجم

 

هنگام پیروزی جوانمرد و هنگام شکست آرام و استوار باش , هرگز اجازه نده که شکست , حقیقت وجودت را در خود محصور کند .آن وقت خواهی دید که خود شکست تبدیل به پیروزی خواهد شد.

 


روز بیست و ششم

 

به دیگران احترام بگذار تا آنها هم به تو احترام بگذارند .

 


روز بیست و هفتم

 

بخشند گی و قدر شناسی را در خود تقویت کن . این دو از نشانه های جوهر پاک وجودند .این را بدان که اگر بخواهی دیگران دوستت باشند , باید چند امتیازی به آنها ببازی .

 


روز بیست و هشتم

 

سعی کن در انجان هر کاری اشتیاق داشته باشی و اگر نداری آن را تقویت کن.عقل بدون احساس مانند فصل پائیز است , زیبا ولی بیجان .

 


روز بیست و نهم

 

از عشق الها بگیر , اما بالاتر از هر چیز بگذار صداقت بر تو حاکم باشد نه احساس .

 

 

روز سی ام

 

با طرد خود خواهی , خود پسندی و غرور , بگذار عشق طبیعی در قلبت جوانه بزند


<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راز مردان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravabetejtemaei1/please-know-these-50-secrets-about-the-men.html'>راز مردان</a></strong>, رازهایی برای مردان, روابط <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش روابط زناشویی ،رابطه زناشویی صحیح' href='http://www.akairan.com/marriage/zanashooi/zanashooii-cat.html'>زناشویی</a></strong>, آزاذی داذن به دیگران, با ملایمت رفتار کردن, متکی بودن به نیروی تفکر, خودت فکر کن, درون قوی, دوستی صادق, بهترین باش, سرکوبی دیگران, بی غرض و منصف باش, قدرت درونی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تقویت اراده، کسب اعتماد به نفس و تقویت اراده ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etemad65.html'>تقویت اراده</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راز مردان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravabetejtemaei1/please-know-these-50-secrets-about-the-men.html'>راز مردان</a></strong>, رازهایی برای مردان, روابط <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش روابط زناشویی ،رابطه زناشویی صحیح' href='http://www.akairan.com/marriage/zanashooi/zanashooii-cat.html'>زناشویی</a></strong>, آزاذی داذن به دیگران, با ملایمت رفتار کردن, متکی بودن به نیروی تفکر, خودت فکر کن, درون قوی, دوستی صادق, بهترین باش, سرکوبی دیگران, بی غرض و منصف باش, قدرت درونی تقویت اراده
تبلیغات