کودکانه اندیشیدن ثروتی هنگفت - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کودکانه اندیشیدن ثروتی هنگفت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

کودکانه اندیشیدن ثروتی هنگفت
,کودکانه, کودکانه اندیشیدن, یکی از عوامل مهم احساس نارضایتی در زندگی,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

 

روزمرگی و انجام کارهای تکراری و یکنواخت در روز یکی از عوامل مهم احساس نارضایتی در زندگی است. کافی است تنها به مدت یک هفته، فهرستی از کارها و وظایفی که در طول روز انجام می‌شود را تهیه کنید.

پس از آن متوجه خواهید شد بسیاری از اشتباهات و اعمالی که باعث استرس می‌شود هر روز تکرار می‌شوند. برای برخی از افراد تکرار اشتباهات و پیروی از الگوهای غلط عادی می‌شود. این در حالی است که یکی از مهمترین گام‌ها برای دستیابی به خوشبختی متفاوت ساختن روزها و تغییر سبک زندگی است.

خلاقیت و خلاقانه اندیشیدن از روش‌های دستیابی به شادی است. نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی و حتی درست کردن یک کاردستی کوچک ساده، در بروز احساس شادی و شادمانی مؤثر است. پخت یک غذای جدید یا ایجاد کمی تغییر در طبخ غذاهایی که قبلاً آن را تهیه می‌کردید، شعر گفتن یا باغبانی کردن در روز به حدی در تغییر روحیه و برقراری احساس آرامش و شادی مؤثر است که به‌دست آوردن آن شاید با ثروت‌های هنگفت نیز امکان‌پذیر نباشد.

روزنامه ایران

کودکانه,کودکانه اندیشیدن, یکی از عوامل مهم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احساس' href='http://akairan.com/khanevadeh/success1/movafagh37.html'>احساس</a></strong> نارضایتی در زندگی ,فهرستی از کارها و وظایف,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استرس' href='http://akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/reducing-stress-ways.html'>استرس</a></strong>, علت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استرس' href='http://akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/reducing-stress-ways.html'>استرس</a></strong>, اشتباهات و اعمالی که باعث <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استرس' href='http://akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/reducing-stress-ways.html'>استرس</a></strong> ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خلاقیت' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/amozesh-73.html'>خلاقیت</a></strong> و خلاقانه اندیشیدن,روش‌های دستیابی به شادی کودکانه,کودکانه اندیشیدن, یکی از عوامل مهم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احساس' href='http://akairan.com/khanevadeh/success1/movafagh37.html'>احساس</a></strong> نارضایتی در زندگی ,فهرستی از کارها و وظایف,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استرس' href='http://akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/reducing-stress-ways.html'>استرس</a></strong>, علت <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استرس' href='http://akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/reducing-stress-ways.html'>استرس</a></strong>, اشتباهات و اعمالی که باعث <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استرس' href='http://akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/reducing-stress-ways.html'>استرس</a></strong> ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خلاقیت' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/amozesh-73.html'>خلاقیت</a></strong> و خلاقانه اندیشیدن,روش‌های دستیابی به شادی


کودکانه اندیشیدن ثروتی هنگفت گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات