loading...

تمرکز حواس
یکی از مسائل و مشکلاتی که معلمین و پدران و مادران ما در امر آموزش و مطالعه دانش آموزان با آن درگیر هستند حواس پرتی یا عدم تمرکز حواس میباشد چرا که این مسئله باعث افت در یادگیری و آموزش و کاهش میزان بازدهی لازم میگردد.حواس پرتی به وضعیتی اطلاق میشود که دانش آموزدرهنگام مطالعه و یا آموزش ، دچار آشفتگی فکری و در نتیجه دور شدن از مطلب موردنظر میشود. شاید این مسئله برای خود ما بارها پیش آمده باشد که در هنگام مطالعه مطلب یا موضوعی ناگهان متوجه میشویم که تمرکز حواس خود را از دست داده و از مطلب یا موضوع مورد مطالعه دور شده ایم و به قولی حواسمان پرت شده است.

حواس پرتی یا عدم تمرکز حواس در واقع به دنبال یک سری عوامل متفاوت و متعددی میتواند به وجود آید که این عوامل گاهی توسط محیط خارجی شخص و اطرافیانش به او تحمیل میشود و باعث ایجاد حواس پرتی میشود که همان عوامل بیرونی میباشند از جمله سروصدای زیاد محیط ، عدم آرامش و سکوت لازم برای مطالعه ، کافی نبودن شرایط محیطی مناسب مثل نور و دمای کافی محل مطالعه ، مناسب نبودن زمان مطالعه ، را میتوان جز» این موارد به شمار آورد.هر یک از این عوامل چنانچه وجود داشته باشد میتواند تا حدود زیادی فرد را دچار اختلال حواس یا به اصطلاح حواس پرتی کن.اما نباید از نظر دور داشت که عوامل و موارد ذکر شده تا حدود زیادی قابل کنترل و پیشگیری میباشد.

 

گاهی اوقات حواس پرتی فرد ناشی از عوامل درونی او میباشد. در چنین شرایطی برای حل مشکل و چاره اندیشی، ابتدا باید علت اصلی کاملا مشخص شود، سپس به دنبال راه حلی مناسب گشت.از عوامل درونی متعددی که وجود دارد میتوان خیال پردازی، گرسنگی ، تشنگی ، کم خوابی ، بیماریهای جسمی و روانی ، عدم وجود انگیزه و علاقه به مطلب مورد مطالعه ، عدم آگاهی و آشنایی با روشهای صحیح مطالعه ، عدم تناسب موضوع مورد مطالعه با توانایی فراگیر، جذاب نبودن مطلب و مسائلی از این قبیل را نام برد.

 

تمرکز حواس

خواندن با صدای بلند و حرکات لب باعث افزایش میزان ساعت مطالعه و خستگی و کاهش بازده و در نتیجه امکان ایجاد حواس پرتی را زیاد میکند در صورتی که مطالعه با حرکات چشم و دقت و تمرکز روی کلمات باعث یادگیری پایدارتر و طولانیترو سرعت یادگیری را افزایش میدهد. قطع عوامل محیطی محرک مثل سر و صدا در محیط مطالعه مانند تلویزیون را میتوان از موارد موثر در پیشگیری از این مشکل نام برد.

 

روانشناسان استفاده از"تکنیک ایست" را در هنگام بروزحواس پرتی تجویز می کنند. در این روش هرگاه دانش آموز دچار مشکل حواس پرتی یا عدم تمرکز حواس گردید به خود فرمان ایست یا توقف میدهد تا جلوی هدر رفتن زمان را گرفته و بتواند به صورت مفید به مطالعه ادامه دهد.استفاده از مطالعه برای رفع خستگی در بین مطالعه از عواملی است که باید به آن توجه شود.

خط کشیدن زیر مطالب مهم - خلاصه نویسی و نت برداری میتواند برای ایجاد تمرکز حواس در هنگام مطالعه مفید باشد. استفاده از روشها و تکنیکهای صحیح مطالعه ، برنامهریزی برای مطالعه و دوری از آشفتگی فکری از عوامل موثر در ایجاد تمرکز حواس میباشد.

 

 

 تبلیغات