راهکارهای کاهش اضطراب - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد راهکارهای کاهش اضطراب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>,درمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>, ضد <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>,درمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>افسردگی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>افسردگی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>ضد افسردگی</a></strong>,افسرزگی چیست,بیماری <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب چیست' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/11686.html'>اضطراب چیست</a></strong>,درمان بیناری <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>, ورزش, خونسرد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاهش اضطراب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/201491601443.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,راهکارههای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاهش اضطراب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/201491601443.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,کم کردن <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>,درمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>, ضد <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>,درمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>افسردگی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>افسردگی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>ضد افسردگی</a></strong>,افسرزگی چیست,بیماری <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب چیست' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/11686.html'>اضطراب چیست</a></strong>,درمان بیناری <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>, ورزش, خونسرد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاهش اضطراب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/201491601443.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,راهکارههای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاهش اضطراب' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/201491601443.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,کم کردن <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب' href='http://akairan.com/khanevadeh/test/news20164210463386795.html'>اضطراب</a></strong>

راهکارهای کاهش اضطراب
,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

 

راهکارهای کاهش اضطراب

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
ورزش کنید و سعی داشته باشید که طی انجام تمرینات منظم ورزشی خود را رها کنید . نفس های عمیق ، آرام سازی عضلانی ، فریاد کشیدن در کوه و دشت و بی محابا دویدن ، بسیاری از بازداری های شما رفع خواهد کرد .

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
در خلوت خود موقعیت های اضطراب آور را تصور کنید و در کلام و رفتار خود به دنبال پاسخ های مناسب بگردید. به عبارتی از خود بپرسید که چه کار می کردم بهتر بود ؟ و چه می گفتم ، بهتر بود ؟ « پس از یافتن پاسخ مناسب ، تمرین کنید » بر آن پاسخ کلامی یا رفتاری مسلط شوید تا بتوانید در موقعیت های مشابه آینده از آن استفاده کنید .

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
به خاطر داشته باشید کلماتی را که بار اضطرابی دارند ، مثل « هیچ وقت ، همیشه ، هرگز ، زود ، سریع ، باید ، حتماً و ... ) از گنجینه لغات خود حذف کنید و جای آن را با کلمات متعادل و آرام بخشی مثل بعضی اوقات ، با حوصله ، آرام ، بهتر است و .. » جایگزین کنید .

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
در هنگام صحبت ، از عجله کردن و اجبار در ارائه پاسخ سریع و واکنش شتابزده بپرهیزید ، ( برای پاسخ دادن هیچوقت دیر نیست ) - اول دانش و اطلاعات مربوط به موضوع را در ذهن خود حاضر کنید تا بر موضوع متمرکز شوید ، سپس از گنجینه لغات ذهنی خود سنجیده ترین پاسخ ها را برگزینید . با مطالعه و خلق آثار هنری ، گنجینه لغات خود را گسترش دهید و به تخلیه عاطفی بپردازید .

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
سعی کنید با افراد آرام و خونسرد معاشرت کنید و نکات ظریف رفتاری سازگار با خود را از آنها یاد بگیرید .

 

,اضطراب, درمان اضطراب, ضد اضطراب,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
موقعیت هایی راکه در آن با مشکل اضطرابی کمی روبه رو بوده اید و یا اصلاً مشکل نداشته اید ، به خاطر آورید و ضمن مرور آنها خود را تشویق نمایید تا احساس موفقیت را در خود زنده و تقویت کنید .
شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله راهکارهای کاهش اضطراب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کاهش اضطراب

راهکارهای کاهش اضطراب گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات