درمان زودتر زخم با خوش‌اخلاقی - آکا

 

خوش رفتاری موجب می شود که زخم های بدنتان زودتر بهبود یابد. بد اخلاقی و رفتار خصمانه و خشونت آمیز ، طول مدت بهبود زخم‌ها و کبودشدگی‌ها را افزایش می‌دهد، اما خوش رفتاری و مثبت اندیشی موجب می‌شود که میزان واسطه شیمیایی سایتوکین در بدن افزایش یابد.

سایتوکین موجب می‌شود سلول‌هایی که برای ترمیم زخم یا هر نقطه آسیب دیده ی بدن مورد نیاز هستند، سریع تر تکثیر شوند. در نتیجه زخم زودتر بهبود می یابد.

 

بد اخلاقی و رفتار خصمانه و خشونت آمیز، طول مدت بهبود زخم‌ها و کبودشدگی‌ ها را افزایش می‌دهد.

 

بنابراین سعی کنید خوش برخورد، شاداب و سرحال باشید. دوستانتان را با یک دعوت برای شام یا ناهار غافلگیر کنید. به دیدن اقوام و خویشان خود بروید و سعی کنید به مردم کمک کنید.

 

اگر زخمی در بدنتان داشته باشید، خواهید دید با انجام این کارها در مدت کوتاهی خوب می شوید.

زخم,زخم بدن,درمان زخم,بهبود زخم, بهبود زودتر زخم,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مشاوره خانواده' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/'>مشاوره خانواده</a></strong>, بهبود زودتر زخم با خوش‌اخلاقی زخم,زخم بدن,درمان زخم,بهبود زخم, بهبود زودتر زخم,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مشاوره خانواده' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/'>مشاوره خانواده</a></strong>, بهبود زودتر زخم با خوش‌اخلاقی
تبلیغات