loading...

نفس عمیق بکشید - آکا

تنفس عمیق موثرترین راه کار برای کاهش استرس و آرامش پیدا کردن است....آکادمی آمریکایی پزشکان خانواده در این مقاله چند دستورالعمل مفید را برای انجام تکنیک‌های تنفسی عمیق ارائه کرده است.

 

در این مقاله تاکید شده است که روی یک سطح صاف به پشت دراز بکشید یک دست خود را روی معده و دست دیگر را روی قفسه سینه خود قرار دهید.

 

- در این وضعیت به آرامی نفس بکشید و مطمئن شوید که در حین تنفس معده اندکی بالا بیاید.

 

- پس از فرو بردن هوا یا عمل دم نفس خود را یک تا دو ثانیه نگه دارید.

 

- سپس عمل بازدم را به آرامی انجام داده و اجازه دهید معده پایین برود. این تکنیک را تکرار کنید تا کم کم آرامش بر شما غلبه کند.

منبع : Salamatnews.com

تبلیغات