خواب

مشاوره خانواده - بر اساس مطالعه جدید متخصصان هاروارد، خواب عمیق در دوران کودکی، بر آغاز سن بلوغ تاثیرگذار است.

این متخصصان می‌گویند: خواب عمیق در نهایت در روند پیچیده کنترل سن بلوغ و بسیاری از تغییراتی که در این دوره در دختران و پسران نوجوان بروز می‌کنند، تاثیر دارد. به گفته کارشناسان، تمام این تغییرات دوران بلوغ حاصل تغییراتی هستند که در این مرحله از زندگی در مغز انسان ایجاد می‌شوند.در مطالعات قبلی نشان داده شد بخش‌هایی از مغز‌ که مرحله بلوغ را در کنترل دارند،‌ در ابتدا در طول مدت خواب، فعال می‌شوند اما در بررسی اخیر معلوم شد که فعال شدن این نواحی مغزی فقط در هنگام خواب عمیق صورت می‌گیرد.

دکتر ناتالی شائو از متخصصان دانشکده پزشکی هاروارد در این رابطه یادآور شد: چنانچه فرآیند فعال شدن نواحی مغزی مرتبط با سیستم تولیدمثل به خواب عمیق بستگی داشته باشد، بنابراین می‌توان هشدار داد که اختلال خواب یا خواب ناکافی در دوران کودکی و نوجوانی در فرآیند طبیعی بلوغ هورمونی، اختلال ایجاد می‌کند.این یافته به ویژه در مورد کودکانی صدق می‌کند که اختلال خواب به طور مشخص در آنها تشخیص داده شده است.

منبع:ایسناتبلیغات