چگونه قدر دان زندگی باشیم؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونه قدر دان زندگی باشیم؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

چگونه قدر دان زندگی باشیم؟
,روانشناسی,مشاوره خانواده,دوست یابی,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

 

از ناسپاسی دست بشوئید .

قدر شناسی در همه چیز را چون چراغی فرا راه خود قرار دهید .

با رهایی  گذشته و چشم پوشی از آینده ، از تمام قدرت ذهن خود برای کام جویی از این لحظه و آفرینش آینده ای عظیم استفاده کنید .

فراموش نکنید نگرانی در باره ی چیزهایی که از حیطه کنترل شما خارج است معنا ندارد .

 

فراموش نکنید نگرانی از بابت چیزهایی که تحت کنترل شماست ، نیز بی معناست ؛ چرا که با استفاده از اسباب و ابزارهایی که در اختیار دارید ، می توانید بر اوضاع و شرایط تاثیر گذارید و آنچه می خواهید بدست آورید .

 

بیاموزید تا عشق و مهر را بر آنچه موجود است نثار کنید .

 

نا سپاسی نسبت به هر چیز را از دهن پراکنده نمایید .

چگونه قدر دان زندگی باشیم؟ گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
تبلیغات