,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

«من وقت زیادى را به گریه کردن مى گذرانم، نمى توانم خودم را جمع و جور کنم، لیست کارهایى که باید انجام دهم بیش از حد طولانى است. احساس مى کنم به عنوان یک مادر کاملاً درمانده هستم. ذهن من چنان مغشوش است که احساس مى کنم مى خواهم به همه بپرم. من باید احساس شادى بکنم ولى به جاى آن احساس بدبختى مى کنم.» «بچه همین طور پشت سر هم گریه مى کند و من نمى توانم او را آرام کنم. احساس درماندگى مى کنم ولى خشمگین هم مى شوم. بعد از آن احساس گناه عجیبى به من دست مى دهد. اشکال از بچه نیست از من است.»


افسردگى پس از وضع حمل چیست؟

افسردگى پس از وضع حمل نوعى از افسردگى است که پس از تولد نوزاد رخ مى دهد.


نوع اول:

شایع ترین نوع آن یک افسردگى ملایم است که اغلب به آن «حزن» مى گویند و در 50 درصد زنان اتفاق مى افتد. مادرى که دچار این نوع افسردگى است اغلب احساس تنش، اضطراب  و فرسودگى مى کند، بسیار عاطفى است و گاه بدون هیچ دلیل خاصى مى گرید. این افسردگى  از روزهاى آغازین زایمان شروع مى شود و گاه تا چندین روز دوام مى یابد و بعد از آن به سرعت برطرف مى شود.این وضعیت دلیلى براى نگرانى ندارد، رفتارهاى حمایتگرانه و دادن اطمینان هاى مجدد به خصوص از سوی همسر ، به درمان این افسردگى کمک مى کند.


نوع دوم:

حدود 10 درصد زنان پس از زایمان دوران شدیدتر و مستمرترى از افسردگى را تجربه مى کنند (دوره هایى از خلق افسرده طولانى، بى اشتهایى، اختلال هاى خواب). این ناراحتى معمولاً در هفته سوم زایمان و یا بعد از آن شروع مى شود و ممکن است چند ماه دوام بیاورد. اقدامات درمانى نظیر روان درمانى و مصرف داروهاى ضدافسردگى  معمولاً بسیار مفیدند.


نوع سوم:

این نوع اختلال نوعى روان پریشى است که در 1 تا 3 نفر از هر هزار زن زایمان کرده بروز مى کند. این اختلال به یک باره و در فاصله کمى از زایمان آشکار مى شود (در 40 درصد موارد تا روز هفتم پس از زایمان). این حالت موقعیت خطیرى را پدید مى آورد که با توهم، هذیان و ابهام به همراه است.
رفتار و روان فرد افسرده متشنج و آشفته است و اغلب باورهاى غیرعادى و ناراحت کننده اى در مورد خود و یا نوزادشان دارند. چنین افرادى به کمک ویژه از طرف یک روانکاو احتیاج دارند. درمان رایج براى این وضعیت استفاده از دارو و یک دوره کوتاه بسترى شدن در بخش مخصوص مادران و نوزادان است. در برخى از موارد درمان با استفاده از تشنج الکتریکى صورت مى گیرد.


عوارض افسردگى پس از وضع حمل چیست؟

زنان یک رشته از عوارض را توصیف مى کنند که در پایین شرح آنها آمده است.


احساسات یا عواطف

- احساس غمگینى، اضطراب و نومیدى

- حس بى ارزش بودن

- حس رنجیدگى و خشم

- حس گناه، تشویش، دلواپسى و دست پاچگى

- بیش از حد گریه کردن و یا ناتوان از اینکه گریه کند


فیزیکى یا جسمى

-  بىحالى  و فرسودگى

- دشوارى در خوابیدن

- بى علاقگى به داشتن رابطه جنسى

- تغییر اشتها . بیش از حد خوردن یا به اندازه کافى نخوردن


رفتارى

- از دیگران اجتناب کردن و عدم تمایل به بیرون رفتن

- اجتناب از انجام کارهایى که از انجام آنها لذت مى بردند

- انجام ندادن تکالیف و وظایف و یا بالعکس انجام کارهاى توان فرسا

- به تعویق انداختن تصمیمات

- جروبحث زیاد و داد زدن بدون کنترل


چگونه مى توانیم به خود کمک کنیم؟

یک رشته اقدامات عملى وجود دارد که شما مى توانید براى بهتر شدنتان آنها را انجام دهید.


- درباره احساسات خود صحبت کنید:

ممکن است صحبت کردن با همسرتان برایتان دشوار به نظر برسد ولى بیان احساسات ، عامل مهمى در تخلیه احساسات ناراحت کننده شما است و ثانیاً به حفظ رابطه روزانه شما و همسرتان کمک بیشترى مى کند.


- سعى کنید تمام روز تنها نباشید:

سعى کنید دوستانتان را ببینید و یا با افرادى که براى شما احساس شادى و آرامش فراهم مى آورند دیدارى داشته باشید.


- از دادن هر پیشنهادى به اطرافیان که کمک کننده به وضع حال شما است استقبال کنید.

مانند نگهدارى کودک و یا انجام کارهاى خانه.

- هر چه مى توانید استراحت کنید زیرا خستگى باعث تشدید افسردگى مى شود.

- غذاهاى مقوى و سالم مصرف کنید.

- زمانى را (هرچند کوتاه) براى پیاده روى،  خواندن یک مجله و کارهایى که تسکین دهنده خاطر شماست اختصاص دهید.

- ورزش کردن عامل بسیار مهمى در رفع افسردگى شما است.

منبع : tebyan.net

تبلیغات