,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده


چه طور به زندگی نگاه می‌کنید؟

... گفت: هر روز عصر، انگار دلم را درون تشتی می‌گذارند و آن را مانند لباسی می‌شویند. مدام دلم شور می‌زند، انگار که آن را در دریاچه نمک انداخته باشند.

انگار که در وسط سینه‌ام چاهی قرار دارد که دائم ریزش می‌کند. احساس می‌کنم قلبم می‌خواهد از حلقم بیرون بیاید.

آنقدر بی‌قرارم که یک جا بند نمی‌شوم. همیشه گوش به زنگ خبرهای بد هستم. خلاصه دردی دارم که هیچ کس آن را درک نمی‌کند.


شما چگونه آدمی هستید؟

راستی! شما چه گونه آدمی هستید؟ آیا آرام، صبور، خوش‌بین، منطقی، واقع بین، واقع‌گرا، شاد و ... هستید؟ یا نگران و مضطرب با ترس‌ها، تشویش‌ها ودلهره‌های بی‌جا و احساس بی‌ارزشی و گوش به زنگ حوادث ناگوار با دلشوره فراوان؟!


اضطراب چیست؟ و چگونه عمل می‌کند؟

از نظر روانپزشکی؛ اضطراب عبارتست از: ناآرامی، ترس و هراس ناخوشایند و پیش رونده با احساس خطر قریب الوقوع که

منبع : tebyan.net

تبلیغات