افسردگی فصلی

در اواخر فصل پاییز و اوایل زمستان قرار داریم و با شاخصه بارز این فصل یعنی ابری بودن هوا روبه‌رو هستیم.

هوای ابری زمینه‌ساز بروز افسردگی فصلی در عده‌ای از افراد است که آنها را از فعالیت‌های فردی و اجتماعی باز می‌دارد. این مشکل معمولا با شروع بهار و تابستان که نور هوا بیشتر می‌شود و آفتاب بیشتری به زمین می‌تابد، بهبود می‌یابد یا به کلی از بین می‌رود. بنابراین می‌توان از "نور" به عنوان یک "عامل درمانی" برای این گونه افسردگی‌ها بهره جست.

عوامل موثر در نور درمانی

در نور درمانی، سه عامل، کلید اصلی بهبودی است:

1- شدت نور که بسته به نوع استفاده از

منبع : tebyan.net

تبلیغات