نیکی ‌کردن برای سلامتی مفید است

احترام گذاشتن به یک رهگذر، دادن جای خود به خانمی سالخورده داخل اتوبوس، لبخند زدن به همسایه و...  مهربانی به صفتی کمیاب تبدیل شده است؛ ویژگی ‌ای که برای آن ارزش خیلی زیادی قائل هستیم.

اما آیا می ‌دانستید که نیکی کردن سبب می ‌شود که احساس خوبی در شما به‌ وجود آید و حتی با این عمل در حق خودتان خوبی می ‌کنید؟ عجیبه نه؟ و با این حال...

جالب است بدانید که مهربانی به مرور زمان چقدر بار معنایی تحقیرآمیزی به‌ خود گرفته است. وقتی می ‌گوییم "او آدم مهربانی است"، در واقع می‌ توان مترادف ‌های چون "هالو"، "ضعیف"، "بدون قاطعیت" یا حتی "فاقد ذکاوت" و"عاری از حس انتقادی" را برداشت کرد. با این حال نیکی کردن بدون ریا و تظاهر و بدون هیچ چشم داشتی بزرگ ‌ترین فضیلت به شمار می ‌رود. این فضیلت حتی می ‌تواند شما را سالم و سرحال نگه دارد. به همین دلیل تا جایی که می‌ توانید نیکی کنید!

مهربانی همان خوشبختی است

بنا به تحقیقی که در ژاپن روی 175 نفر انجام شده پرسشنامه‌ هایی را در اختیار افراد قرار دادند تا از این طریق به دقت بسنجند تا چه اندازه‌ای نیکی کردن در انگیزه، رفتار و زندگی روزانه آنان نقش دارد. در عین حال‌، از شرکت ‌کنندگان خواسته شد تا 10 واقعه‌ ای که اخیرا احساس عمیقی در آنان به‌ وجود آورده و

منبع : tebyan.net

تبلیغات