loading...

قابل توجه علاقه مندان به حقوق خانواده - آکا

ماده 1169 قانون مدنی ایران اصلاح گردید.

اصولا بعد از جدایی زن و شوهر  از هم و وقوع  طلاق  فیمابین آنان ، یکی از مسایل و مشکلات بسیار مهم و اساسی ، موضوع حضانت کودکان می باشد . حضانت عبارت است از تکلیفی قانونی بر عهده پدر یا مادر کودک که به موجب آن نگهداری و مراقبت از کودک طی دوران مشخص و معینی ، وظیفه یکی از آنان می باشد .

تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب  ماده  قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری  با پدر بود .  اما به موجب اصلاحیه قانونی ، از این به بعد هم در مورد حضانت پسران و هم در مورد نگهداری دختران ، مادر تا سن هفت سالگی آنان اولویت دارد و پس از این زمان وظیفه نگهداری با پدر می باشد .

نکته بسیار مهم و قابل توجه دیگر این که بعد از سن 7 سالگی نیز در صورت وجود اختلاف بین زن وشوهر در خصوص حضانت کودک ، موضوع از طریق دادگاه  حل و فصل خواهد شد . به این معنا که اگر بعد از سن 7 سالگی نیز مادر مدعی عدم صلاحیت و توانایی پدر در حضانت و نگهداری از کودک باشد ، دادگاه  با رسیدگی به دلایل  و مدارک طرفین نسبت به حل اختلاف اقدام می نماید .

البته با توجه به این که هدف نهایی قانونگذار ،در نظر گرفتن مصلحت کودک و رعایت صرفه و صلاح او می باشد بنابراین چنانچه  در دوران قانونی حضانت  - هر چند به موجب تکلیف قانونی ، وظیفه نگهداری از کودک برحسب مورد بر عهده پدر یا مادر  باشد - عدم صلاحیت و شایستگی  هر کدام از پدر و مادر  توسط دیگری اثبات گردد ، در نتیجه  رسیدگی دادگاه نسبت به  موضوع ، حق حضانت از کسی که فقدان شایستگی لازم است ، سلب می گردد .تبلیغات