loading...

با چادر سفید می روم ، با چادر سیاه بر می گردم(3)

منتظرت هستم... - آکا

درادامه ی مقاله ی  پیش  با عنوان « جهاد محبت » به جریانی پند آموز  اشاره  می کنیم:

«مردی به محضر رسول خدا(ص) آمد و عرضه داشت: من همسری دارم که وقتی داخل خانه می شوم به استقبالم می آید و هنگامی که از خانه خارج می شوم مرا مشایعت و همراهی می کند و زمانی مرا ناراحت و اندوهگین می بیند به من می گوید: غصه چه چیز را می خوری؟ اگر ناراحتی و اندوه تو برای رزق و روزی است، کسی غیر از تو روزیت را به عهده گرفته است و اگر اندوه و غم آخرت را داری ،خدا این غم و اندوه را زیاد کند. پس پیامبر اکرم(ص) فرمودند: به درستی که خداوند کارگزارانی دارد و این زن از کارگزاران خداوند است و او نیمی از اجر شهید را خواهد برد. »

( من لایحضره الفقیه – شیخ صدوق)

با کمی دقت و تأمل خواهیم دانست مقامی که رسول خدا (ص) برای این زن قائل شده اند از چنان عظمت و جایگاهی برخوردار است که زبان از وصف آن عاجز است.

یک زمان شما کارمند یک فروشگاه بزرگ هستید، یک زمان کارمند یک شرکت تجاری بین المللی و یک زمان کارمند ریاست جمهوری. اما از همه بالاتر و ارزشمندتر آن است که کارمند و کارگزار آفریدگار، کارخانه دار بزرگ هستی باشید. مقامی که مزد و پاداش آن به فرموده ی پیامبر مهربانی و رحمت، نصف اجر شهید خواهد بود. البته که دست یابی به چنین مقامی دور و غیر ممکن نیست. آنچه تمامی مطالب گذشته را در رابطه با «نقش و جایگاه زن در خانه و خانواده» کامل می سازد و به عنوان محوری دیگر وظایف او را سامان می بخشد، محبت و عشق است. آن هم محبت به خداوندی که در راستای عبودیت و رضایت او، بهترین و شایسته ترین جهاد را با وجودتیرهای وسوسه در میدان زندگی به نمایش می گذارد.

این زن و زنان همانند او، به عنوان مظاهری از عطوفت الهی از حربه ی مهر، در مواجهه با قهر و غضب برخوردار هستند. نعمت مهر و آرامش که موهبت الهی است، آنان را ساحل انس و سکون مردان قرارمی دهد.

                                                  «ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها»

این سکون و آرامش ،تنها راهی برای ارضاء نیازهای شهوانی و جنسی نیست، بلکه نیروی عظیمی است که سیر کمال را هموار ساخته و به مرد اطمینان و آرامش می بخشد.

چنین زنی با شناخت مقام و منزلت خود در نزد پروردگار، جایگاه خود را در خانه حفظ کرده و با رضایت از این جایگاه محافظت و دفاع می کند تا آنجا که با حضور مفید و موثر خود در خانه فضای محبت و معنویت را حاکم ساخته و به مقام والای کارگزاری خداوند نائل می شود.

اکنون به لحظات ورود مرد به خانه نزدیک می شویم. مردی که برای رسیدن به آشیانه اش لحظه شماری کرده و انتظار فرودی آرام، لذت بخش و بدون اصطکاک را دارد.

 او که از دامان پر شور و اضطراب جامعه و سختی های یک روز کاری به محیط امن خانه اش می آید و تنها خواسته اش استقبال گرم خانه دارخانه اش است. از سوی دیگر بانوی خانه پس از آماده سازی خود و محیط خانه اش برای رسیدن مرد خانه با شور و اشتیاق به ساعت نگاه می کند تا با صدای درب خانه بدون کوچکترین توقفی به این انتظار پایان دهد.

نویسنده: ف.فردوسی

(کارشناس حقوق خانواده تبیان)

                                 

مقالات مرتبط:

جهاد محبت

با چادر سفید می روم ،  با چادر سیاه برمی گردم؟

پیش به سوی رابطه ی موفق

ابراز محبت  به عمل

20روش عاشقانه(10)

زن و شوهر باتقوا

خانواده سالم، جامعه سالم

تبلیغات