فریب کاری در ازدواج

«بله» هایی به زور فریب - آکا

به‏منظور حفظ کیان خانواده و پایداری آن و نیز ترویج صداقت و درستی میان مردم جامعه یکی از ارکان ثبات و دوام این نهاد اجتماعی را پرهیز از فریب و دروغ‏گویی دانسته‏اند ، بر این پایه هر گونه خدشه و مخالفت با این ارزش اسلامی توسط زوجین با برخورد قانون‏گذار جمهوری اسلامی ایران که بر طبق موازین شرع مقدس اسلام و معارف بنیادین آن که از اهل‏بیت علیهم السلام به شیعیان واصل گردیده است ، مواجه خواهد گردید و فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی که با عنوان جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر شده است نیز بدین موضوع اشاره دارد.

 فریب در ازدواج چیست؟

یکی از جرایم مرتبط با صداقت گریزی توسط زوجین عبارت است از اینکه هر یک از زوجین (خواه زن و خواه شوهرش) طرف مقابل خود را به امور واهی و غیرواقعی فریب دهد؛ به این مبنا هر یک از مصادیق ذیل مثال‏هایی از این قبیل خواهند بود و البته بدیهی است که مثال‏ها جنبه‏ حصری ندارد و مصادیق بسیار دیگری نیز می‏توان برای این عنوان یافت.

مثال : شوهری که خود را به این صورت به دختری که به خواستگاری او رفته است معرفی می‏کند که پزشک متخصص هستم در حالیکه هنوز دوره کارآموزی و آموزش‏اش همه تمام نشده است. (فریب از نوع شغل واهی)

 شرط‏های جرم فریب در ازدواج:

فریب در ازدواج چنانکه اشاره گردید جرم است و قانون‏گذار ایرانی نیز با جرم انگاری آن در سال 1375در یکی از مواد قانون مجازات اسلامی برای فریب دهنده خواه زن باشد و خواه مرد ، حبس تعزیه‏ی مقرر داشته است [از شش ماه حبس تا دو سال حبس ویژگی‏های هر مورد].

لکن شرط‏های نیز برای تحقیق این جرم و محکومیت مرتکب آن مقر گردیده است که اشاره بدان‏ها ضروری است.

اولین شرط تحقق جرم فریب در ازدواج:

فریب دادن باید با امور واهی باشد و بر این اساس چنانچه یک طرف از زوجین با خبر دادن از امری واقعی طرف مقابل را نسبت به آن مطلع سازد لکن به هر دلیل (همچون بی‏اطلاعی از اصطلاحات و معانی آن عبارات) طرف مقابل آن را خیلی مهمتر از آنچه که هست بپندارد، نمی‏توان به آسانی جرم فریب در ازدواج را محقق دانست به عنوان مثال اگر خانمی که یک جوان به خواستگاری او آمده، خود را مدرس در دانشگاه معرفی نماید ولی جوان به بدلیل کم اطلاعی از این عبارت استاد دانشگاه بودن خانم را بفهمد آن خانم (البته در صورت صحت تدریس او در دانشگاه هر چند یک حق‏التدریسی باشد) را نمی‏توان به عنوان مجرم ماده 647 تلقی کرد.

علاوه به ضرورت واهی بودن ادعای فریب دهنده و تحقق فریب قانون‏گذار لازم می‏داند که حتما فریب صورت گرفته مبنای تحقق عقد باشد و عقد براساس آن فریب شکل گرفته باشد.

دومین شرط برای تحقق جرم فریب در ازدواج:

علاوه به ضرورت واهی بودن ادعای فریب دهنده و تحقق فریب قانون‏گذار لازم می‏داند که حتما فریب صورت گرفته مبنای تحقق عقد باشد و عقد براساس آن فریب شکل گرفته باشد بر این پایه چنانچه دروغ و فریب یک خواستگار چندان مهم نباشد و طرف مقابل در تصمیم خود به ازدواج با شخص فریب‏دهنده به آن ادعای دروغین تکیه نکرده باشد، جرم ماده 647 محرز نخواهد بود.

بر پایه آنچه تقدیم شده می‏توان دریافت که شرط‏های متعدد و گونه‏گونی برای تحقق جرم فریب در ازدواج وجود دارد که بیانگر ضرورت اطلاع رسانی بیشتر و نیاز مبرم جامعه ما به آموزش‏های حقوقی می‏باشد.

تبیان _ زهرائی(کارشناس ارشد حقوق)

تنظیم :داوودی

مقالات مرتبط :

مشکلات قضایی در خانواده

مردان و زنان ، بهره ای یکسان

مهریه و سردرگمى هاى پس از عقد ( قسمت اول)

تبلیغات